Vill du delta på internationellt Studentforum i höst?

Du som är student på biomedicinska analytikerprogrammet och medlem i både Vårdförbundet och IBL, har nu en möjlighet att ansöka om att representera Sverige vid två olika internationella Studentforum i höst.

NML (Nordisk Medisinsk Laboratoriegruppe) arrangerar kongress i Helsingfors, Finland, 5-7 oktober 2017. Du kommer att delta vid Studentforumet men det kommer också att ges möjlighet att delta i det vetenskapliga programmet när Studentforumets aktiviteter möjliggör det. Du kan läsa om kongressen här . Inklusive resdagar behöver du ta ledigt 4-7 oktober.

EPBS (European Association of Professionals in Biomedical Science) arrangerar konferens och sitt årliga möte, General Governing Body, i Salzburg, Österrike 12-14 oktober. Du kommer att delta vid konferens 12 oktober, på temat ”Biomedical Scientists adding value to the health care System” och därefter det övriga programmet som planeras för studenterna 13-14 oktober. Inklusive resdagar behöver du ta ledigt 11-15 oktober. På EPBS:s Studentforum finns postertävlingen Martin Nicholson Award där du kan delta med en poster om ditt examensarbete, om du är nyexaminerad. Du kan läsa mer här .

Inför båda Studentforumen kommer någon typ av förberedelse att behöva göras. Information om det kommer efter att du har antagits av Vårdförbundet och IBL och du är registrerad för kongressen.

För att anmäla ditt intresse att delta behöver du maila Anne Berndt (anne.berndt@vardforbundet.se) eller Tanja Wijkmark på IBL (tanja.wijkmark@ibl-inst.se) och ange följande:

  • Namn
  • Personnummer
  • Kontaktinfo
  • Om du söker att delta vid NML eller EPBS (eller möjligen båda och hur du i så fall prioriterar alternativen)
  • En kort presentation av dig själv
  • Motivering till varför just du ska bli utsedd att vara studentrepresentant
  • Hur du tänker dela med dig av din erfarenhet efter kongressen

Vårdförbundet står för dina kostnader, det vill säga kongressavgift, resa, boende och måltider i samband med mötet. Om du vill kommer du att kunna resa tillsammans med andra.

Deadline för din ansökan är 16 juni. Du kommer att få besked och förväntas bekräfta senast 28 juni.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta anne.berndt@vardforbundet.se