Jag har världens roligaste jobb!

Anne Berndt
Förbundsombudsman

Jag lovade att jag under denna vecka skulle blogga om varför jag har världens roligaste jobb. När det så var dags och jag inventerade bland mina idéuppslag, så var det till min förvåning så tomt som det kunde vara. Inte så att jag saknar ingångar till varför biomedicinsk analytiker är världens roligaste jobb, men det är ju inte där jag befinner mig som förbundsombudsman på Vårdförbundet, och det är snart tio år sedan jag var verksam på patologen i Eskilstuna.

Men så slog det mig. Jag har världens roligaste jobb idag! Och det är blott och bart för att jag är biomedicinsk analytiker som jag har det, eftersom biomedicinsk analytiker var ett av kriterierna när Vårdförbundet rekryterade. Sen när jag funderat en liten stund till, kunde jag konstatera att jag har mitt yrkesval att tacka för att jag mötte min man och därmed har den familj jag har, det är tack vare mitt yrkesval jag har de bästa vänner jag har och det är tack vare att jag är biomedicinsk analytiker som jag har fått och får göra alla de utmanande, spännande, intressanta, roliga och utvecklande saker som jag gör.

Vid två tillfällen den senaste månaden har jag fått möta biomedicinska analytiker, vid det ena tillfället kopplat till besök på laboratorier och vid andra tillfället för att uppmärksamma vår yrkesdag. Det som slår mig är den professionalitet som mina yrkeskollegor ger uttryck för. Man beskriver viktigheten av det arbete man gör, hur man är kopplad till patient och vård. Behovet av och törsten efter möjlighet att få fördjupa sin kunskap och bli än bättre på det man gör är så påtaglig, och det trots att förutsättningarna inte alltid finns. Önskan om att få tid till reflektion i sitt yrkesutövande men också tid för återhämtning, något som verkar vara en bristvara.

Jag jobbar inte längre på laboratorium som sagt, men det blir väldigt tydligt för mig att mycket av det jag arbetar med; mina långa frågor, långa processer, kopplade till förbättring där förbättring behövs och utveckling där förutsättning saknas för biomedicinska analytiker. Specialistutbildning för kompetensutveckling, möten med statistiker både i Sverige och internationellt för att påverka för en korrekt klassificering och gruppering av biomedicinska analytiker och därmed synliggörande i statistik och andra sammanhang, kontakter med Arbetsförmedling, politiker, SKL, Socialstyrelsen. Allt detta jobbar jag med, tillsammans med andra, i min roll som yrkeshandläggare på Vårdförbundet.

Mina yrkeskollegor Kristina Malm Janson, Lena Morgan och Michel Silvestri kommer att på IBL:s årsmöte motta utmärkelsen Decenniets Biomedicinska analytiker för sitt arbete för att nå ända fram med legitimation för biomedicinska analytiker 2006. Det var ett påverkansarbete av Vårdförbundet och IBL (och deras föregångarorganisationer) under 30 år. Jag hoppas att mina frågor och processer inte är fullt lika långdragna, men skulle så vara fallet, så är det någon annan biomedicinsk analytiker som kommer att arbeta med frågorna och därmed också ha världens roligaste jobb.

Grattis på Internationella Biomedicinska analytikerdagen! Upplys någon idag som inte vet vad en biomedicinsk analytiker gör! Droppen urholkar stenen vad det lider.