Gästblogg: Jag kommer aldrig att ge upp denna kamp för vår profession!

Agneta Colliander
Ordförande IBL

15 april är Biomedicinsk analytikernas egen dag som firas över hela världen. Temat 2017-2018 är Antibiotikaresistens. IBL har utlyst en liten tävling för att uppmärksamma den biomedicinska analytikerns roll när det gäller detta arbete. Resultatet redovisas på vår hemsida www.ibl-inst.se . Vi behöver i alla sammanhang påtala den kompetens som de biomedicinska analytikerna har.

För 14 dagar sedan var jag tillsammans med Vårdförbundet på ett möte med representanter för Socialdepartementet och Utbildningsdepartementet för att diskutera specialistutbildning för biomedicinska analytiker. Vi presenterade varför det finns ett stort behov och visade också förslag på hur en nationellt reglerad utbildnings skulle kunna se ut. Det mottog våra synpunkter och ställde en hel del frågor. Nu är det ju inte så att man kan få några löften direkt utan allt är en process. De var dock positiva till att närvara vid en workshop tillsammans med Vårdförbundet, intresseföreningar, arbetsgivare och utbildare. Ett möte som vi hoppas ska komma till skott ganska snart.

Det som slagit mig efter detta möte är att det måste finnas ett mycket större tryck från verksamhet och arbetsgivare för att vi ska få framgång i frågan om specialistutbildning. Biomedicinska analytiker bör ta upp dessa diskussioner med sin arbetsgivare som i sin tur kan driva frågan vidare. Om det inte finns ett starkt uttalat behov så kommer vi få kämpa med denna fråga under lång tid. De biomedicinska analytikerna har behov av kompetensutveckling och karriär och vill vi att det ska vara ett attraktivt yrke även i framtiden måste denna möjlighet finnas. Det behöver bli fler unga som väljer att bli biomedicinska analytiker för att klara vårdens framtida behov.

Jag kommer aldrig att ge upp denna kamp för vår profession.

/Agneta Colliander
Ordförande IBL
Bitr. verksamhetschef, Laboratoriemedicinska kliniken, Örebro