Gästblogg: Påverkansarbete i Västerbotten

Konverteringen av biomedicinska analytikertjänster till medicinska biologtjänster i Västerbotten är förvisso en lokal fråga, men som ändå har visat sig vara högintressant för många i landet. I detta blogginlägg beskriver Johanna Berg, biomedicinsk analytiker, hur man fört dialog med lokalpolitikerna i frågan om rekrytering av legitimerade biomedicinska analytiker till laboratoriemedicin i länet, men också information om den kompetens vi har.

Inom Västerbottens läns landsting har man under flera år sett en ökande brist av legitimerade biomedicinska analytiker. Stora pensionsavgångar varje år kombinerat med relativt få utexaminerade har bidragit till detta under lång tid. VLL har därför beslutat att konvertera 12 tjänster (ursprungligen 50) till så kallad ”medicinsk biolog”. Vem som kvalificerar som detta är något som arbetsgivaren avgör baserat på individuell kompetens.

Med anledning av detta sände vi från laboratoriemedicin vykort till tjänstemän och politiker med texten:

Hej (namn)!
I och med konverteringen av tjänster från leg. biomedicinsk analytiker (BMA) till medicinska biologer på laboratoriemedicin skulle jag vilja möta er och diskutera den långsiktiga planen för att locka fler BMA till VLL. Jag antar att ni har en plan att höja statusen på detta livsviktiga yrke genom bättre löneutveckling, karriärvägar och arbetsvillkor. Alla vill väl ha kompetent, legitimerad personal till livsviktiga uppgifter inom vården!

Hälsningar (Ditt namn)
Legitimerad Biomedicinsk analytiker

Vi fick ganska snabbt napp från Alliansen, som opposition har ju de ett gyllene tillfälle att träffa eventuella väljare och säga hur de ser på saken. De var noga med att de inte kan ta ställning i sakfrågan, det är upp till ledningen att göra, men var intresserade av att föra en dialog.

Måndagen den 4 april hade vi ett mycket uppskattat lunchmöte med Allianspartierna (C närvarade ej). Alla leg. Biomedicinska analytiker på laboratoriemedicin uppmuntrades att avvara sin lunchtid till att möta politikerna och samtala om vår arbetssituation.

Vi förde ett mycket bra samtal och många gjorde sin röst hörda. Saker som nämndes var preanalytiska fel, hur mycket tid det tar från oss Biomedicinska analytiker att ”städa upp” dessa, det faktum att prover måste tas om och så vidare. Även lön, karriärvägar, hur vi ska göra yrket attraktivt och på så vis få fler kollegor togs upp. Arbetssituationen på klinisk patologi som är en viktig del av cancervården var också en het potatis, hur ska vi kunna säkra kvaliteten i den när personalen snart inte mäktar med? Kommer patienter kunna få diagnos och behandling innan det är för sent? Vi förde även ett samtal nattåterhämtning, för vem kommer att orka arbeta kvar inom vården om inte återhämtningen blir bättre?

Många strukturella problem uppdagades och mycket skulle kunna bli bättre på laboratoriemedicin. Därför är sådana möten så otroligt viktiga. Vi hade politiker som lyssnade på oss, som uppmärksammade vår situation, som vid flertalet tillfällen såg ut att tappa hakan över hur det går till på labben, sådant som är vardag för oss, sådant vi knappt ser längre.

En kollega drog liknelsen att laboratoriemedicin är som ett rör som läcker, där fokus ligger på att stoppa läckan snarare än att laga den. En Biomedicinsk analytiker täpper igen hålet, en annan skurar golvet och en tredje letar en balja som vattnet kan samlas i. Detta gör vi dagligen vilket tar en massa tid från det vi egentligen är utbildade till och får betalt för, låter det som en bra användning av skattepengarna?

Även om mötet inte kunde bidra till något beslutsfattande så fick vi Biomedicinska analytiker chansen att visa att vi finns, vad vi gör, varför vi är viktiga och varför det måste satsas på oss. Ju fler politiker som är insatta i vår situation desto närmare kommer vi utopin om en perfekt vård, såväl för anställda som patienter. För allt det hänger ihop, hur ska vi kunna erbjuda patienter en så bra vård som möjligt om inte vi anställda har förutsättningarna för att göra ett så bra jobb som möjligt?

Blogg_VBVad detta möte kommer leda till är ännu okänt. Kanske kommer något parti i oppositionen lägga fram en interpellation kring beslut som rör vårt yrke?
Förhoppningen är att en förändring ska ske. Under tiden ska vi fortsätta visa vårt missnöje och visa vår yrkesstolthet.

/Johanna Berg, leg. biomedicinsk analytiker