Gästblogg: Kränkande särbehandling av medicinska biologer?

Daniel Olsson som är legitimerad biomedicinsk analytiker i
Västerbotten har skrivit ett öppet Daniel_Olssonbrev till Västerbottens läns landsting som arbetsgivare med anledning av konverteringen av 12 biomedicinska analytikertjänster till medicinska biologer. Ta del av Daniels tankar nedan.

Efter sektionsmötet fredagen den 12/2-16 var jag rent ut sagt förbannad. Frågan gällde huruvida det är lämpligt eller olämpligt att hänga upp artiklar på anslagstavlan på arbetsplatsen som möjligtvis kunde uppfattas som kränkande för de nyanställda medicinska biologerna. Alla som var med på mötet vet vilken diskussion det ledde till. Men diskussionen lämnade mig inte nöjd, snarare extremt frustrerad och arg.

Vi har ett bemanningsproblem inom laboratoriemedicin, det är ingen nyhet. Snarare är det något som Vårdförbundet under många, många års tid varnat för kommer att hända. Det är något som arbetsgivaren under en lika lång tid har vetat om och därmed haft möjlighet att förbereda sig inför. Bemanningsproblemet är inte isolerat till avdelningen för klinisk kemi här på Norrlands Universitetssjukhus. Bemanningsproblemet är inte isolerat till Laboratoriemedicin här på Norrlands Universitetssjukhus. Bemanningsproblemet är inte ens isolerat till Västerbottens läns landsting eller isolerat till en ännu större region. Bemanningsproblemet finns i hela Sverige. I hela Sverige har varje landsting sovit sig igenom Vårdförbundets varningar i hur många år? Fem år? Tio år? Räcker det? Men nu har man vaknat! Nu har vi akuta(?) och enorma problem! Vi måste konvertera över tjänster från biomedicinska analytiker till medicinska biologer så att vi kan anställa personal! Vad ska vi göra annars då? Det är ju inga som söker tjänsterna för biomedicinska analytiker som ligger ute! Panik!

Men vänta nu, stopp och belägg. Hur kan det här på något sätt komma som en överraskning? Är alla landstingsledningar i hela Sverige fullständigt inkompetenta? Problemet har varit känt länge! Varför har det inte gjorts något åt problemen långt tidigare?

Jaa… Vad ska vi göra? Vi kan börja med att analysera varför det inte finns någon att anställa. Låg lön med i princip obefintlig löneutveckling, check. Obefintlig karriärstege, check. Lågstatusyrke, check. Det finns naturligtvis fler anledningar men dessa tre är grundorsakerna.

Vi börjar med den låga lönen. Det tar tre års högre utbildning för att bli biomedicinsk analytiker. Under dessa tre år hinner man dra på sig nästan 200 000 kronor i studieskulder. Räkna in att man istället för att studera kunde ha arbetat, med låt oss säga en årslön på 250 000 kronor. En inte helt orimlig årslön som för en som saknar högre utbildning eftersom det blir en ungefärlig månadslön på 21 000 kronor. 250 000 kronor multiplicerat med tre års studier är 750 000 kronor av utebliven inkomst eftersom att man valde att studera istället. Lägger vi på studielånet plus ränta så ligger vi biomedicinska analytiker ungefär 1 000 000 kronor efter en person som började arbeta direkt efter gymnasiet. Det är alltså en miljon kronor vi måste tjäna ikapp innan pension för att alls gå plusminusnoll därför att vi valde att utbilda oss vidare efter gymnasiet, i jämförelse med en person som inte valde att utbilda sig vidare. I Sverige är det läkare, jurister och ingenjörer som i slutänden innan pension har tjänat på att utbilda sig vidare, inga andra. Ända tills även en biomedicinsk analytiker i slutänden tjänar på sin utbildning tänker jag fortsätta att hävda att min lön är för låg, det är enkel fakta.

Obefintlig karriärstege. JAAAA! Jag fick efter tre års slit äntligen ut min legitimation! Ett kvitto på att man är något! Det är för mig personligen bland de svåraste tre åren jag någonsin kämpat mig igenom och utan min sambos stöd skulle jag förmodligen inte ha gjort det. Jag är oerhört stolt över min legitimation, över min bedrift! Men nu då? Jaha det var inget mer? Ingen specialistutbildning likt sjuksköterskor eller läkare har möjligheten till? Nåväl… Jag har ju i alla fall min legitimation och den måste man ha för att få arbeta här! Lite stolt kan man ändå få…. Nähä? Medicinsk biolog? Vad är det för något?

Lågstatusyrke, legitimationen var ett försök till att få upp statusen på yrket, eller? Högre status leder rimligtvis till att det i längden blir lättare att rekrytera folk. Eller? Gjorde legitimationen något för statusen egentligen, eller är det bara ett värdelöst papper? Blev löneutvecklingen bättre? Sökte sig fler personer till utbildningarna? Hm…

Nä, grundproblemen ligger kvar sedan länge. Trots att det i åtminstone ett decennium har flaggats för att den här situationen vi har idag kommer att uppstå. Nu är vi här. Hur löser vi problemet? Jo vi konverterar tjänster till medicinska biologer! Bra! Eller?

Nej, inte bra. Kortsiktigt löser vi bemanningsproblemen ja! Men långsiktigt? Här kommer summeringen. Det finns ingen att anställa, varför? Det finns ingen som utbildar sig, varför? Lönen är ett skämt, obefintlig karriärsutveckling och yrket saknar helt status. Faktum är att ingen ens känner till yrket. Nu anställer vi istället för att komma tillrätta med problemen, medicinska biologer. Varför ska då efterkommande studenter utbilda sig till legitimerade biomedicinska analytiker? När man får jobb ändå? Det finns ingen anledning alls. Långsiktigt skjuter sig arbetsgivaren i foten. Nej… Långsiktigt skjuter arbetsgivaren av sig hela foten och rasar ihop.

Nu till min rubrik och till min inledning angående sektionsmötet och risken att någon eventuellt kan känna sig kränkt. Så länge vi i personalen på golvet håller oss ifrån vidrigheter som kränkande särbehandlig så är det arbetsgivarens problem och bara arbetsgivarens problem om någon medicinsk biolog känner sig kränkt av dylika artiklar. Så länge vi välkomnar våra nya kollegor med öppna armar så är det arbetsgivarens problem om någon medicinsk biolog känner sig kränkt av ett öppet brev som detta. Det är inte vårt problem som anställda. Vi måste skilja på sak och person.

Jag personligen är glad över våra nya kollegor därför att vi andra arbetar konstant som skållade råttor och mer därtill. Efter en särskilt arbetsam vecka har det hänt att jag i bilen på vägen hem berättat för min sambo att jag inte orkar mer. Arbetet tar knäcken på mig. Men sen biter man ihop och kämpar sig igenom en vecka till och en vecka till och ja… Vi behöver våra nya kollegor, det kan inte nog understrykas!

Mitt förslag är att alla medicinska biologer får börja med att på arbetsgivarens bekostnad komplettera sin utbildning med de kurser som behövs för att få ut sin legitimation. För vad ska vi annars ha legitimationen till? Som motprestation kan arbetstagaren exempelvis förbinda sig till att arbeta för sin arbetsgivare i minst fem år. Som ett bindande kontrakt.

Jag har halvt på skämt halvt uppgivet börjat säga att jag hittade min legitimation i cornflakespaketet. Så högt är min ”bedrift” jag en gång kände mig så stolt över, värderad idag. För varje ytterligare medicinsk biolog som anställs urholkas värdet av min ”bedrift” ytterligare. En vän till mig sadlade om till lokförare när han insåg att han inte får arbete trots dubbla examina från högskola. Jag kanske borde göra samma sak. Eller varför inte präst eller sjökapten, det är ju inte helt ovanligt har vi märkt…

Det värsta är att problemet inte på något vis är över, enligt Vårdförbundet är 75% av alla förvärvsarbetande biomedicinska analytiker 45 år eller äldre och enligt SCB kommer det att saknas 2400 biomedicinska analytiker 2025. Det är alltså ungefär 20 år kvar tills 75% av alla biomedicinska analytiker som arbetar idag har gått i pension och nio år kvar tills vi saknar 2400 stycken av de som behövs. Så problemet är inte okänt och har inte heller varit okänt under lång tid.

Mitt förslag är att arbetsgivaren gör något annat åt saken än att skjuta av sig hela foten.

// Daniel Olsson, sedan 2013 legitimerad biomedicinsk analytiker.


Kommentarer

 1. Detta med legitimation för att höja lönerna???… Jag sa redan när de infördes att detta är ”bullshit”
  Nu gör de ju bara en ny yrkesgrupp för att hålla nere lönerna, år 2025 behövs inga bio..med. analytiker för då har de medicinska biologer istället med lägre löner och budgeten i balans, hehe skrattar de bakom era ryggar.
  Före oss fanns det lab. sköterskor, som man slutade utbilda till ”förmån” för en ny yrkesgrupp med kortare utbildning och lägre lön och billigare arbetskraft, historien upprepar sig.
  Jag har jobbar som lab. ass. sedan 1969, som för att ”höja lönen” döptes om till Bio. med. analytiker, inget hände, sen blev det leg. och inget hände då heller vad lönen beträffade…..så gå inte på myten om lönehöjningar via byten av namn mm, politikerna har makten trots allt.
  Lever idag som pensionär får ut ca 12′ /mån. efter 40 års heltidsarbete.
  Bra skrivet Daniel Olsson, för detta kommer att fortsätta i all evighet….

  1. Tack för stödet! Men trots den till synes hopplösa kampen så kan vi inte sluta kämpa. Då är det lika bra att sadla om till lokförare på en gång…

   1. Varför har inte facket sett till att yrket blev skyddat som för läkare och sköterskor, för den blev aldrig det från början vilket vi ”gamla rävar” påpekade redan då?
    Kämpa på för yrket är både roligt, trevligt och ger så gott som inga belastningsskador mm

    1. Biomedicinsk analytiker är en skyddad yrkestitel, precis på samma sätt som för läkare och sjuksköterska. Det som däremot inte är skyddat är arbetsuppgifterna, och det är de knappt för någon profession i vården. Det är verksamhetschefen som avgör vem som har kompetens att utföra olika arbetsuppgifter. Det är på dessa grunder arbetsgivaren i Västerbotten kan anställa andra/konvertera tjänster. Biomedicinska analytiker har genom legitimation en ”kvalitetssäkring”, bevis på reell och formell kompetens för de medicinska arbetsuppgifter som vi faktiskt utför (något som medicinska biologer inte har). Det är något som vi behöver uttrycka och tala om för arbetsgivare och folk i allmänhet.

     Det är mycket regelverk i detta och inte helt enkelt alltid att greppa vad som gäller, men det som är viktigt är att vi själva står upp för vårt yrke och den kunskap vi har, precis som Daniel och kollegor nu gör!

Det går inte längre att kommentera på det här inlägget.