Arbetsförmedlingen har publicerat sin statistik ”Var finns jobben?” och den visar på att jobb finns inom hälso- och sjukvård. Att det saknas sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor är uppenbart, men till min förvåning behövde jag leta efter vad som fanns att säga om biomedicinska analytiker. Professionen som inte står att uppbåda utan arbetsgivare anställer andra yrken och konverterar tjänster till både det ena och det andra. Så jag fick granska dokumentet något noggrannare.

Arbetsförmedlingen har gjort en bedömning för 2016 och en långsiktig utblick, på 5 och 10 år. Den 1-åriga yrkesprognosen bygger på Arbetsförmedlingens kontors bedömningar av yrken som är representerade på de lokala arbetsmarknaderna. Man har intervjuat ett stort antal representanter för olika arbetsgivare, bland annat för olika verksamhetsområden inom samtliga landsting.

Det konstateras att det är störst svårighet att rekrytera inom hälso- och sjukvård, samtliga intervjuade hade upplevt brist. Många gånger är det svårlösta situationer där det funnits bristande intresse att söka till utbildningar som det är brist på och därmed blir utbildningsvolymerna små och kopplat till stora pensionsavgångar är knepigheten uppenbar. Samtidigt har man sett att inom vissa av dessa har antalet studieplatser liksom antalet sökande ökat, så på sikt kan bristen hållas tillbaka.

Nåväl. Efter att ha konstaterat detta söker jag vidare. Och till slut hittar jag biomedicinska analytiker. Listade som ett NATURVETENSKAPLIGT ARBETE. Men så fint då. Visst, biomedicinska analytiker är naturvetare i grunden, men det är en profession som hör hemma i hälso- och sjukvård. En profession som fick sin legitimation för 10 år sedan för att vi utför ”ett kvalificerat arbete av stor betydelse för patientsäkerheten i vården” (Grönwall, Ds 2004:28 s.74). Så inom denna kategori hamnar vi med geologer, kemister och biologer. Biomedicinska analytiker klassas med bristindex 3.96. Bristindex 4 innebär ”viss brist på sökande”. Biologerna i denna kategori har bristindex 2.50 och det ser inte ut att bli bättre för dem vare sig på 5 eller 10 års sikt. Däremot blir det mycket liten konkurrens om jobben för biomedicinska analytiker på 5 och 10 års sikt.

Så vad har vi att tänka om detta? Jag kan då inte tänka annat att det är egendomligt att vi (återigen) listas som naturvetenskapligt arbete, eftersom det inte är korrekt och att vi för inte så länge sedan listades som profession inom hälso- och sjukvård. Vi kan ju konstatera att siffrorna bygger på vad arbetsförmedlingen har att hantera när det gäller utannonserade tjänster och jag vet inte vilken kunskap de har om skillnader mellan biomedicinska analytiker och andra ”naturvetenskapliga” yrken. Och detta kunde väl vara mindre viktigt kan man tycka, men se, det tycker inte jag. Vi vet att ca 70 % av vårdens beslut baseras på diagnostik, biomedicinska analytikerns arbete. Hur ska dessa beslut tas om inte de kliniska laboratorierna är bemannade med personer med rätt kompetens? Den kompetens som krävs för att garantera kvaliteten på provsvaret och patientsäkerheten. Den kompetens som behövs för att vården ska fungera, analyssvar och diagnoser komma ut snabbt för att människor ska få sina diagnoser och behandlingar. Legitimerade biomedicinska analytiker med andra ord.

Så, Arbetsförmedlingen, se nu till att sätta in biomedicinska analytiker i vårt rätta sammanhang! Vården behöver alla länkar i sitt team och biomedicinska analytikern är helt central i teamet.


Kommentarer

  1. Jag har haft en mailväxling med Arbetsförmedlingens statistikenhet. Enligt deras beräkningar kommer det att finnas brist på sikt. Problemet är att i Sollefteå med flera sjukhus är bristen så stor att pensionärer känner sig pressad att fortsätta arbeta . Det är också en tidsfråga hur länge vi kan fortsätta ha bemanning på nätterna.

    1. Jag har funderat på din kommentar Ingrid, angående de biomedicinska analytiker som uppnått pensionsålder men känner sig pressade att fortsätta. Jag har inget svar eller lösning, annat än att jag tycker att det inte är bra och framför allt ganska sorgligt. Vad jag mest undrar över är vad arbetsgivaren har att säga om detta och om de på något vis kompenserar de som faktiskt ställer upp för vården och människorna som har behov av laboratoriemedicin i landstinget?

Det går inte längre att kommentera på det här inlägget.