"Det är brist på min yrkesgrupp, så jag behöver inte facket"

Att vara medlem i ett fackförbund är inte givet idag. När jag blev klar med min utbildning på 80-talet så var det bara självklart att mitt medlemskap i SLEF (Svenska laboratorieassistentelevföreningen) blev till ett medlemskap i SHSTF (Svenska hälso- och sjukvårdens tjänstemannaförbund). Organisationsgraden bland unga, nyexaminerade är inte så hög som den skulle kunna vara, men det är den inte bland äldre yrkesverksamma heller.

-Så vad är anledningen till detta?

Självklart finns det många orsaker på individnivå. Ett inte helt ovanligt skäl är att det råder brist på det yrke man tillhör så man är inte orolig för att bli arbetslös. Och det låter ju fint. Men fackförbund är inte det samma som a-kassa, fackförbund fyller andra funktioner. Ett praktexempel på Vårdförbundets funktion är att titta på den konvertering av biomedicinska analytikertjänster som sker i Västerbotten. Arbetsgivaren får inte tag på biomedicinska analytiker och beslutar därför att konverterar tjänster, så att andra yrkeskategorier, med på ett ungefär liknande kunskap ska kunna fylla vakanserna. Att biomedicinska analytiker har specifik kompetens för hela analyskedjan, något som Sveriges riksdag tog beslut på 2006, att legitimation ska krävas för att utöva yrket, -ja det bryr sig arbetsgivaren inte om eftersom arbetsuppgifterna i sig inte är reglerade.

Vårdförbundet motsätter sig konverteringen av dessa tjänster. Vårdförbundet anser att biomedicinska analytiker ska bemanna kliniska laboratorier så att kvalitet och patientsäkerhet kan garanteras. Klinisk laboratorier ska inte bemannas av biologer. Vårdförbundet står bakom biomedicinska analytiker och den kompetens vi tillför hälso- och sjukvård.

Så att det skulle vara brist på biomedicinska analytiker kan säkra arbetsmöjligheter. Eller så kan bristen leda till det motsatta. Om ingen åtminstone försöker sätta sig emot. Någon som Vårdförbundet.

 


Kommentarer

  1. I norra delen av Sverige finns 2 utbildningsorter för Biomedicinska Analytiker-Umeå och Sundsvall. Det blir väldigt lång väg för många . jag tror att fler skulle utbilda sig till Biomedicinska Analytiker om det fanns en möjlighet till utbildning även i ex Luleå

Det går inte längre att kommentera på det här inlägget.

Yrken för livet kräver bättre villkor!

Läs vår rapport om våra medlemmars arbetsmiljö och vad vi kräver. #yrkenförlivet

 

Yrken för livet!