”Så du läser till biomedicinsk analytiker… Det lät avancerat! Vad gör en sån?” Detta är en fråga som ständigt slår mig i ansiktet när någon frågar vad jag studerar på universitetet. Men inte kan jag klandra dem för det för inte ens jag visste fram till någon månad innan det var dags att skicka in ansökningen vad en biomedicinsk analytiker var och ännu mindre vad de gjorde.

År efter år karaktäriseras biomedicinska analytikerprogrammen av låga antagningspoäng och få antal sökande. De låga antagningspoängen leder även till att studenter avbryter utbildningen i förtid på grund av de förväntade kunskapskraven som inte avspeglas på antagningspoängen. De få som alltså söker och kommer in på programmet blir ännu färre på grund av de missvisande antagningspoängen och antagningspoängen är låg just på grund av det låga antalet sökande. Det är en ond cirkel som måste brytas, och det snabbt. Bristen på biomedicinska analytiker är idag ett faktum. Inom några få år tackar vi av ytterligare flera stora klasser som avverkat sina tjänstedagar och nu ska avnjuta den stundande pensionen. De har nu tagit hand om oss men vem ska ta hand om dem när det är så få biomedicinska analytiker som examineras i dagsläget?

En anledning till varför antalet sökande är så pass lågt som det är idag beror till stor del beror på ovetskapen om yrket. Det är få som vet vad en biomedicinsk analytiker gör, det finns också dem som knappt hört titeln förut. Inte ens jag, som läste naturvetenskapligt program med inriktning natur på gymnasiet, hade hört talas om yrket förrän sista året då det var dags att skicka in ansökan till universitetet. För att bryta den onda cirkeln krävs det att både biomedicinska analytikerstudenter samt att yrkesverksamma biomedicinska analytiker kommer ut i gymnasieskolor för att informera och intressera gymnasieelever och öppna deras ögon för utbildningen och yrket. Det krävs också lite arbete från Vårdförbundets studentstyrelses sida. Att förbättra studietiden för våra biomedicinska analytikerstudenter leder till att de blir både nöjdare och klokare. Ju nöjdare studenterna blir desto bättre allmänt rykte får utbildningen. Ju bättre rykte desto fler får upp ögonen och söker sig mot detta livsviktiga yrke.

11328976_10203500965679743_1688810304_nBiomedicinska analytiker oavsett inriktning spelar en huvudroll i vårdkedjan. Vi ser bland annat till att proverna som används för att diagnostisera patienter upprätthåller den standard som krävs för att få ett korrekt provresultat. Neurologiska undersökningar, EKG och spirometrier är också moment en biomedicinsk analytiker har som arbetsuppgifter. En biomedicinsk analytiker är alltså essentiell i flera steg från undersökning till diagnostik.
Det är dags att göra något. Det är dags att förändra och förbättra. Det är dags att bryta den onda cirkeln nu.

/Sofia Skröder

Biomedicinsk analytikerstudent inriktning klinisk fysiologi vid Örebro Universitet
Studentrepresentant Vårdförbundet avdelning Örebro
Styrelseledamot i Vårdförbundet Student