Du som är biomedicinsk analytikerstudent och medlem i både Vårdförbundet och IBL, har nu en möjlighet att ansöka om deltagande vid EPBS:s studentforum i Zagreb, Kroatien 8-10 okt.

Dag 1 kommer att innebära deltagande vid EPBS:s endagarskonferens på temat ”Point of Care Testing – the Patient is the Point” den 8 oktober och sedan studentforumet de efterkommande två dagarna. Du som blir utvald kommer att dels få en uppgift att göra på forumets tema som också är POCT  (PNA, Patientnära analyser på svenska), dels får du möjlighet att presentera en poster på ditt examensarbete (eller någon annans som du har kontaktat) och delta i postertävlingen Martin Nicholson Award.

Det du behöver göra är att maila Anne Berndt (anne.berndt@vardforbundet.se) eller Tanja Wijkmark på IBL (tanja.wijkmark@ibl-inst.se) och förutom namn, personnummer och kontaktinfo skriva en kort presentation om dig själv och motivering till varför just du ska bli utsedd att vara Sveriges studentrepresentant. Vi vill också att du berättar hur du tänker dig att dela med dig av din erfarenhet efter kongressen.
Vårdförbundet står för dina kostnader, det vill säga konferensavgift, resa och boende. Tänk på att du behöver vara ledig från dina studier 7-11 oktober.
Deadline för din ansökan är 5 juni. Du kommer att få besked senast 12 juni och förväntas bekräfta senast 16 juni.
Om du har frågor är du välkommen att kontakta anne.berndt@vardforbundet.se annars ser jag fram mot din ansökan.

EPBS studentforum finns på facebook också!