Gästblogg: Funderingar inför internationella biomedicinska analytikerdagen

Lenas_utsiktNu är det snart den 15 april igen, och alla vi biomedicinska analytiker kan fira vår dag. Vad har det egentligen betytt för mig att vara biomedicinsk analytiker? Jag har under många år arbetat på kliniska laboratorier i många olika roller och känt att jag gjort stor nytta för att patienter ska kunna få sin diagnos och bli friska igen.
Efter att ha arbetat med professionsfrågor i några år på Vårdförbundet har jag nu via Equalis hamnat på SIS (Swedish Standards Institute) där jag arbetar med standardisering inom hälsa, vård och omsorg. Det är ytterligare ett sätt att arbeta med patientsäkerhet utifrån min biomedicinska analytikerkompetens. Jag är projektledare för flera olika områden där jag kan känna att jag har nytta av allt jag tidigare arbetat med. Jag arbetar med hälsoinformatik, implantat, biorisk, allergitester och laboratoriemedicin inom nationell och internationell standardisering.

Vi har just bestämt att utöka laboratoriemedicinarbetet i Sverige med den internationella standardisering som rymmer sig inom ISO/TC 276 Biotechology. Till att börja med är det de svenska biobankerna som ska delta i ISO-arbeten kring biobanker och vi hoppas att utöka arbetet till flir områden inom Biotechnology vart efter. Det ska bli både intressant och spännande att påbörja det arbetet!

Den 14 april är jag inbjuden till Vårdförbundets systerorganisation BFI i Norge för att prata på utbildningsdagar kring Patientnära analysverksamhet som de anordnar varje år. Jag håller på och förbereder min presentation som handlar om standardisering av laboratoriemedicin och framförallt patientnära analyser. Det händer en del inom det som kallas POCT (point of care testing) inom ISO, och som jag har berättat vid tidigare gästinlägg så är vi inte helt överens om hur dokumenten ska utformas. Men arbetet går vidare och vi kommer att ha ett arbetsgruppsmöte inom ISO/TC212 här i Stockholm den 28-29 maj när bland annat arbetet ska gå vidare med POCT dokumenten. Dagen före det mötet anordnar SIS och Vårdförbundet tillsammans en seminariedag för bland annat de utländska deltagarna i ISO-mötet, kring patientnära analysarbete i Sverige för att visa på hur vi arbetar här. Min uppfattning är att vi har kommit ganska långt med att utveckla ett förhållningssätt och rutiner kring PNA, som vi bör sprida till kollegor i andra länder!

Varför kom jag och tänka på allt detta nu? Jo, för jag ska till Oslo i anslutning den 15 april och det faktum att vi har en egen yrkesdag är något som bestämdes vid IFBLS världskongress i Oslo 1996. Och jag var med på den.

Så sedan dess har vi firat vår dag på många olika sätt runt om i Sverige och jag hoppas att vi även i år kommer att fira vår dag, för vi har ett yrke som verkligen är värt att fira!!

/Lena Morgan, leg biomedicinsk analytiker, projektledare på SIS (Swedish Standards Institute)

ISO/TC 276 Biotechnology

ISO/TC212 Clinical laboratory testing and in vitro diagnostic test systems

SIS/TK 331 Laboratoriemedicin

Lena Morgan