Gästblogg: Därför hör vi biomedicinska analytiker hemma i Vårdförbundet

Professionen biomedicinsk analytiker är ung. Den har vuxit fram de senaste ca 100 åren. Det finns ca 11 000 biomedicinska analytiker idag och det är en liten grupp. Antalet gjorde att vi för länge sedan anslöt oss till en större organisation (SHSTF, idag Vårdförbundet) för att få större kraft i våra frågor. Sedan dess har vi arbetat för och fått igenom en reglerad 3-årig utbildning (1993), skyddad yrkestitel(1999) och erkännande av samhället i form av legitimationen (2006).

Legitimationen ger högre ställning/status i samhället och lägger ett ansvar på oss att vi alltid ska tänka på patientsäkerhet i vårt arbete. I biomedicinska analytikers utbildning, ansvar och uppdrag, ingår att kvalitetssäkra hela analyskedjan. Innan det tas ett prov i vården, ska biomedicinska analytiker ha tänkt till kring vilka prov som ger bäst svar på ställda frågor, under vilka förutsättningar de bör tas och hur de tas om hand under analysprocessen för att säkerställa ett sanningsenligt resultat. I den teoretiska utbildningen ingår kritiskt tänkande och ett rimlighetstänk för bedömning av varje steg i processen.

Som biomedicinska analytiker ser vi att Vårdförbundet som organisation har den kunskapen om vård och patientsäkerhet som är lika för de fyra yrkesgrupperna Vårdförbundet organiserar. Tillsammans kan vi hämta styrka och gemenskap i vår argumentering. Vårdförbundet kämpar för att vår profession får det utrymme och de förutsättningar som behövs i det dagliga arbetet och för att den biomedicinska analytikerns kunskapsområde ska utvecklas i takt med hela vårdens framtid. Biomedicinska analytiker som arbetar med patientanalyser och undersökningar är inte bara ”naturvetare” utan vi är en viktig del av vården runt patienten.

Idag råder fri rörlighet på arbetsmarknaden, även utanför Sveriges gränser. Vårdförbundet är medlemmar i den europeiska föreningen för biomedicinska analytiker, European Association for Professions in Biomedical Science, EPBS. Detta medlemskap gör att vi också hjälper de europeiska länder som ännu inte har en treårig högskoleutbildning att kämpa för detta och därmed få till en högre värdering av professionen. EPBS arbetar också mycket aktivt med en framtidsbild av biomedicinska analytiker 2025.

I Vårdförbundets tankar om framtidens vård med ett personcentrerat synsätt behövs biomedicinska analytiker som en aktiv diagnostisk partner i teamet. Genom dialog med patient och kollegor ska vi vara beredda att med vår kunskap bidra till förbättringar i personens/patientens hälsa och vård.
Genom medlemskap i Vårdförbundet med 113 000 medlemmar är vi en stor påverkanskraft i våra frågor!

/Susi Nilsson, biomedicinsk analytiker, förbundsstyrelseledamot

Michelle Dobos Sandell, biomedicinsk analytiker, förbundsstyrelseledamot

Susi Nilsson och Michelle Dobos Sandell