Till Diagnostikforum kommer i år 420 biomedicinska analytiker för att under tre dagar för att fördjupa sig i sitt favoritämne.  Dagarna innebär kompetensutveckling men också tillfälle att diskutera med kollegor om olika delar av vår profession.

BMA_etik_ask_broschyr_540x300Idag höll jag i en workshop om etiska dilemman för nio deltagare där vi också för första gången visade upp vårt nya material som är speciellt framtaget för biomedicinska analytiker. Vi utgick från den modell för etisk reflektion som finns i broschyren som är mycket användbar. Det gav oss en chans att djupdyka i frågor som det sällan finns tid att prata om i vardagen. Mycket intressant och kul. Broschyren och asken med dilemmakort kommer att delas ut på arbetsplatser nu under hösten, så håll utkik!

Idag har det också bland annat varit paneldebatt om hur biomedicinska analytiker kan bidra till en bättre vård. Vi behövs ute i vården som diagnostisk partner. Partnern som bidrar med kunskapen i teamet runt personen med ohälsa. Vår kunskap ger mindre lidande för patienten och kunskaper som ger bättre utnyttjad laboratorieverksamhet rent ekonomiskt.

Om du är nyfiken på vad som händer under Diagnostikforum men inte är på plats så har IBL en bra rapportering på sin webbplats. Det är också många besökare som skriver och diskuterar i IBL:s facebookgrupp, så gå med där om du inte redan har gjort det! På twitter kan du följa vad som händer på konferensen via hashtagen #diagnostikforum2014.

/Susi Nilsson, biomedicinsk analytiker, ledamot förbundsstyrelsen och ledamot styrelsen avdelning Skåne.