Kort summering av Världskongressen i Taipei

Gemenskap, professionellt och glädje är tre ord som beskriver IFBLS:s världskongress i Taipei, Taiwan.

Det finns en önskan bland biomedicinska analytiker världen över att bli mer synliga i sitt yrkesutövande. Det blev mycket igenkännande skratt när Namibias delegat Christoph Hikuam öppnade diskussionen i Open Forum om samarbete och ökad synlighet med att berätta att han egentligen inte kunde bidra till en förändring på detta område ur ett internationellt perspektiv. Han har just dessa diskussioner med medlemmarna i Namibias förening för biomedicinska analytiker om problemen att inte synas i vårdkedjan. Det blir då svårt att tala om för andra hur arbetet skulle kunna göras. Avseende synlighet så talade kongressens närmare 400 vetenskapliga posters på utvecklings- och forskningsprojekt för något annat då de visades upp av ambitiösa och stolta yrkesutövare. Närmare 60 muntliga presentationer baserade på inskickade abstracts genomfördes också. Under IFBLS:s möten med medlemsorganisationerna diskuterades det hur vi tillsammans kan använda sociala medier för att kommunicera med kollegor och de som är medlemmar i båda nationella och internationella organisationer, men att sociala medier är också verktyg att nå andra.

IFBLS genomförde val till sin styrelse och Marie Nora Roald från Norge valdes till President Elect. Detta är mycket intressant då Marie är en starka nordiska kvinna i en lång rad nordiska kvinnor som har haft denna position. Nordiskt ledarskap är uppskattat, kanske tack vare att det är både tydligt och bygger på konsensus.

Jennifer Arnqvist från Umeå universitet representerade Sverige i studentforumet . I studenternas arbete kom akademisk specialisttjänstgöring (AST) upp som förslag på hur vidareutbildning kan finansieras. Studenterna från de andra länderna tyckte AST var en fantastisk ide och tog den till sig för att lobba för i sina hemländer.

Och vad är då Vårdförbundets roll på ett internationellt möte som detta? Sedan 2013 har Vårdförbundet ett internationellt program . Programmet är indelat i tre delar; global samverkan, professionsutveckling och samhällspolitisk påverkansarbete. Genom att bidra med postrar och muntliga presentationer om vårt nationella arbete och genom att delta och bidra till de diskussioner och frågor som pågår på dessa möten, så uppfyller vi målen med programmet. Att fackförbund har en roll att spela framkom i allra högsta grad i mötet med Christoph Hikuam, mottagaren av Nordic Award . Han berättade att namibiska biomedicinska analytiker försöker påverka de långa arbetspass de förväntas arbeta och andra arbetsmiljöfrågor. Fackligt anslutna straffas av många arbetsgivare på olika vis, men det är det stora antalet som ger dem styrkan att genomföra förändringar. Arbetsgivaren kan inte straffa alla.

/Susi Nilsson & Anne Berndt