bildDet etiska arbetsmaterialet för biomedicinska analytiker är äntligen, efter två års idogt arbete, på väg ut till
arbetsplatserna men också till lärosätena. Arbetsplatserna kommer att få materialet via Vårdförbundets lokalavdelningar. Avdelningarna gör själva upp en plan för hur de kommer att distribuera materialet, men de kan säkert svara på detta om du/ni vill ha besked.

Om du redan nu vill ladda ner foldern och se hur dilemmakorten ser ut, så kan du ladda ner dem via Vårdförbundets sida för biomedicinska analytiker.

Susi Nilsson (biomedicinsk analytiker och förbundsstyrelseledamot) kommer att hålla i en reflektionsövning på Diagnostikforum tisdag 14 oktober, klockan 16.30. Antalet deltagare är begränsat men har du tur, så finns kanske fortsatt plats. Annars kan ni prata om materialet i Vårdförbundets monter.

Frågor? Bara hör av dig till mig: anne.berndt@vardforbundet.se