Grattis Marie Nora Roald - ny President Elect!

FullSizeRenderI samband med IFBLS GAD (General Assembly of Delegates) genomfördes val till IFBLS styrelse. Med klar majoritet valdes Marie Nora Roald från Norges Bioingeniørfagligt Institutt/NITO till IFBLS nya President Elect. President Elect är en upplärningsperiod på två år och 2016, i samband med IFBLS:s nästa Världskongress i Kobe, Japan, kommer Marie att ta över ordförandeskapet.

Marie Nora Roald är bioingeniør och anställd vid BFI som senior konsult. Under de senaste åren har Marie varit en av de som har stöttat Vårdförbundet och IBL vid framtagandet av det nya etiska arbetsmaterialet för biomedicinska analytiker. Marie har studerat 30 ECTS i etisk reflektion.

Marie har också flera nordiska företrädare på posten som President i IFBLS, bland andra Gry Andersen från Norge, Lena Morgan och Ulla-Britt Lindholm från Sverige och Marja-Kaarina Koskinen från Finland. En lång rad starka och framgångsrika kvinnor som varit och är mycket engagerade för sitt yrke.

Grattis till uppdraget Marie Nora!