FullSizeRenderChristoph Hikuam är biomedicinsk analytiker från Namibia och en av två mottagare av Nordic Award. Nordic Award är det stipendium som ges av det nordiska nätverket NML (Nordisk Medisinsk Laboratoriegruppe) till deltagare från IFBLS:s medlemsländer där finansieringen är svår.

Vi är några som mötte upp med Chris precis för att höra om hans upplevelse av kongressen hittills och hur biomedicinska analytikers vardag är i Namibia. Jag vet inte hur många gånger vi kom att spärra upp ögon och öron när vi hörde honom beskriva en vardag som till så stora delar liknar den nordiska vardagen. Samma problem, samma utmaningar, samma frågor.

Chris berättade att Namibia har en befolkning på ca 2.4 miljoner och en befolkningstäthet på ca 2.5 personer/km2. Det finns runt 500 biomedicinska analytiker i landet, de flesta är medlemmar i fackförbundet och endast 10 % av dessa är betalande medlemmar i yrkesorganisationen. En av hans utmaningar är bristen på tillgång till kompetensutveckling, ett problem då 10 % av biomedicinska analytiker tvingas genomgå en årlig kunskapskontroll. Han har därför arrangerat två konferenser för att kunna erbjuda föreläsningar och seminarier. Ett område för kompetensutveckling som han ser som nödvändig är etik.

POCT eller patientnära analyser är ett annat område vi pratade om. Chris upplever samma brist på kontroll och reglering när det gäller självtester och ”allas” tro på att de behärskar och kan detta område. Kontroller och kvalitetssäkring är det inte tal om. När det gäller vissa analyser så vet utförarna att resultatet inte är korrekt men man kör ändå, alternativt stoppar man instrumentet i ett skåp tills ”någon” kommer och tar hand om det. Han sa att han har kollegor som är rädda att POCT kommer att ersätta biomedicinska analytiker , men Chris ser det snarare som att det kommer att leda till mer jobb; fler bli testade och behöver uppföljande labbtester och uppföljning av behandling.

Vi skrattade gott när han sa att många biomedicinska analytiker bara anser sig att ha ett jobb.

-It’s not like you’re running a bar when you’re working as a biomedical technologist, this is a profession!

Innan vi tog avsked av varandra försäkrade vi oss om att vi har kontaktinformation till varandra, vi hann snabbt sätta ord på många möjliga samarbetsprojekt. Bara tänk att jämföra professionen ur ett sydligt och nordligt perspektiv!