Karlstad Universitet informerade förra veckan om att man kommer att lägga ner biovetenskapligt program där biomediciniska analytikerprogrammet är en del.  I artikeln som Vårdfokus skrivit säger programansvarig att det kom som en chock.

Vi är nog fler som är mäkta förvånade. Vi vet att det redan är stor brist på biomedicinska analytiker och jag hör från olika håll den oro som finns om hur verksamheterna ska kunna drivas vidare. Visst är bristen ett sätt att få upp lönerna, men om bristen börjar bli sådan att undersökningar och analyser försenas, då är det en ganska allvarlig situation vi har framför oss.

Vi får se om de andra lärosätena kommer att utöka antalet läroplatser. Å andra sidan är det inte bara frågan om antal läroplatser, utan om att minska avhoppen från programmet. Det är en hel del att fundera på inför framtiden.