En snabbtitt på antagningsstatistiken på antagning.se visar att biomedicinska analytikerprogrammet har 830 förstahandssökanden totalt sett över alla lärosäten till höstterminen 2014. Detta är en liten ökning 6.5% jämfört med förra året, inte mycket men ändå en ökning.

Totalt är det 5565 som har sökt till programmet.