Den internationella biomedicinska analytikerdagen instiftades av vår internationella yrkesorganisation IFBLS 1996. Syftet var att vi denna dag ska informera allmänheten om vad vi gör och vilken roll vi spelar i hälso- och sjukvård.

Tema för dagen är etik, precis som förra året. Det etiska arbetsmaterialet för biomedicinska analytiker är så gott som klart (om än inte tryckt ännu) och den som vill ta en förhandstitt på delar av materialet hittar det här.

På Vårdförbundets webbsida kan ni läsa om hur dagen firas och uppmärksammas runt om i landet, det är allt från medlemsmöten där aktuella frågor diskuteras till kompetensutvecklingsdagar och utställningar och tipspromenader för både patienter och annan vårdpersonal.

Att ha en yrkesdag ger oss anledning att fundera själva över vårt arbete och vårt bidrag till vård, forskning och utveckling. Därför vill jag påminna er om IFBLS:s världskongress i Taiwan 3-7 oktober och att ni funderar på om ni har projekt och/eller förbättringsarbeten som ni skulle kunna presentera på kongressen, antingen som poster eller som muntlig presentation (ett val som oftast ligger på arrangören).  IFBLS:s kongress är liksom den nordiska NML-kongressen och IBL:s Diagnostikforum våra egna arenor där vi som biomedicinska analytiker spelar huvudrollen och därför behöver alla bidra till efter bästa förmåga. Tycker jag.

Deadline för abstract till kongressen i Taiwan är 30 april. Du hittar mer information om IBL:s stipendieutlysning här. Om du har några frågor får du gärna höra av dig till mig (anne.berndt@vardforbundet.se).

grattis bma 15april