EPBS (European Association for Professions in Biomedical Science) är som namnet anger den europeiska organisationen för biomedicinska analytiker. En anledning till att EPBS inte är organisationen för ”biomedical scientists” är att vår profession inte kallas och klassas likadant i alla länder.

18-19 oktober hölls det årliga mötet i Berlin och med undantag för fyra medlemsländer så hade resten av de 23 medlemsländerna skickat delegater. På denna typ av årliga möten blir det en hel del formalia; rapport av genomförda aktiviteter, bokslut- och budgetgenomgång etc, men vi hade också en halv dags diskussioner i grupper. Ämnena som behandlades var de som EPBS har aktuella just nu; europeisk master, europeiskt akademiskt nätverk, POCT/PNA, CPD (kontinuerlig professionell kompetensutveckling) och vision för professionen. Några intressanta följder av diskussionerna blev att CPD-modellen som blev resultatet av EU-projektet EucoLABS kommer att pilottestas och utvärderas under kommande år (bla hos Agneta Colliander vid laboratoriemedicin Örebro) och att dagen före 2014 års EPBS-möte kommer en endagars konferens rörande vision för professionen genomföras.

EPBS har också utlyst en fototävling på temat biomedicinska analytiker och vårt arbete. Det är överlag svårt att finna bilder, googlade eller köpta, som korrekt återger vilka vi är och vad vi gör. Mer info kommer på www.epbs.net inom kort.

Nästa års EPBS-möte kommer att hållas i Dublin, Irland, 17-18 oktober.

Det var som alltid intensiva dagar i Berlin. Mycket av diskussioner och nätverkande genomförs på den ”fria” tiden, det gäller ju att utnyttja tillfället.


Kommentarer

  1. dear anne,
    I seem to have an invalid email adress from you (IBL).
    how are you reachable these days?

    kind regards, erika

Det går inte längre att kommentera på det här inlägget.