Avhandling om långt QT-syndrom

Ulla-Britt Diamant, biomedicinsk analytiker i Umeå, har lagt fram sin doktorsavhandling om långt QT-syndrom (läs mer här).

Jag hörde henne tala om sitt arbete för cirka fem år sedan och det var så intressant (trots att jag varken kan klinisk fysiologi eller genetik).

Grattis Ulla-Britt!