Stina Wiren som arbetar med Vårdförbundets medlemsutveckling har haft bråda dagar på Diagnostikforum. Hon har tagit tillfället i akt att prata med biomedicinska analytiker om Vårdförbundet, dels för att bjuda in att bli medlem, men också för att fråga både medlemmar och icke- medlemmar vad man tänker och tycker om medlemskapet och förbundet. Vad är det man önskar i sitt medlemskap? Vad är viktigt just för mig, och för gruppen biomedicinska analytiker? Många önskemål och intressanta tankar dök upp. En återkommande sådan önskan var tex fler mötesplatser för bara biomedicinska analytiker. Stina uppmuntrade många att också höra av sig vidare med sina önskemål också till sin lokala avdelning, då det finns en stark önskan i Vårdförbundet att skapa ett ännu större medlemsnytta genom att svara upp emot de behov och önskemål som biomedicinska analytiker har.

20131003-122125.jpg