Etik och dataintrång med avdelning Sörmland

Screen shot 2013-09-18 at 5.48.11 PMAvdelning Sörmland bjöd in förtroendevalda till en dag som handlade om etik, dataintrång och sociala medier i måndags. Jag hade blivit ombedd att hålla i eftermiddagen som skulle handla om etisk reflektion och sociala medier. Jag har ju inte sammankopplat dessa två områden tidigare, den etiska reflektion som jag deltagit i och lett har varit riktad mot biomedicinska analytiker och våra verksamhetsfält.

Hur som helst så visade det sig att det finns stort intresse och behov av att reflektera etiskt, reflektionsmodellen är inte nödvändigtvis enkel i stor grupp men den ger ändå en struktur att ta sig an etiska dilemman. Vi genomförde diskussioner i mindre grupper också och det var mycket roligt att höra grupperna presentera hur resonemangen hade gått.  Och det blev uppenbart att modellen inte på något vis är professionsbunden då måndagens deltagare var sjuksköterskor, barnmorskor och röntgensjuksköterskor.

På IBL:s Diagnostikforum i Jönköping 1-3 oktober kommer vi att hålla en workshop på etisk reflektion dag 2, kl. 15.00-16.30. Kanske tar vi upp etiska dilemman kopplade till sociala medier och yrkesutövande?