Föreläsning om tuberkulos i Norden fyller föreläsningssalen. Utan tvekan är TB en reell, problematisk sjukdom med hundratals fall per år i de Skandinaviska länderna. Finland har däremot en bråkdel av antalet fall i jämförelse. Är förklaringen lägre invandring eller finns annat svar?

20130613-122440.jpg