Hur tänker vi, eller tänker vi inte?

Om två veckor, 12-15 juni, går NML-kongressen av stapeln i Trondheim, Norge. En kongress med ett mycket omfattande vetenskapligt program, där majoriteten av föreläsarna är biomedicinska analytiker.

Jag har som hastigast tittat på programmen till några av årets vårmöten och vad jag kan se, så är få av föreläsarna biomedicinska analytiker. De flesta förefaller vara läkare. Det enda forum, förutom NML-kongressen och IFBLS:s Världskongress, där majoriteten av föreläsarna är biomedicinska analytiker är IBL:s konferens Diagnostikforum i Jönköping.

Men. Den norska tidskriften Bioingeniøren skriver att 9 av 10 deltagare vid kongressen i Trondheim är från Norge. Av ca 440 deltagare är endast ett 40-tal från Sverige, Finland, Danmark och Island, sammanlagt.

Visst. Vi vet att det är svårt att få arbetsgivaren att betala för konferenser och kurser, kanske är det än svårare att få ledigt från jobbet för kompetensutveckling för att det är så slimmat. Och, visst ligger NML-kongressen mitt i skolavslutningstider och strax före semestrarna (och norska priser är höga!), men är detta enda förklaringen till att av Sveriges 10 000-11000 biomedicinska analytiker, så är det inte ens 20 som deltar vid kongressen? Jag misstänker att många fler har deltagit vid Vårmötena, möten som är mycket bra och som arbetsgivaren sannolikt prioriterar, men hur tänker vi själva? Föredrar vi att ha andra professioner som föreläsare, som kunskapsspridare av ny kunskap och information, hellre än våra kollegor? Kanske att vi inte ställer frågan om att få åka på de konferenser där majoriteten av föreläsarna är biomedicinska analytiker?

Jag vet inte svaret. Jag vet inte om någon kan eller vill svara heller. Men jag tänker att om vi ska kliva fram och bli erkända för den kompetens biomedicinska analytiker har och sluta vara så o- (ordetsomjagintevillanvändamigav), så måste vi också delta vid de forum där vi äger arenan. Vi behöver medverka som föreläsare och som delegater. Annars är väl risken att dessa forum snart inte finns mer.