Biomedicinska analytiker och etisk reflektion

Vårdförbundet pilottestar för närvarande delar av det kommande etiska arbetsmaterialet för biomedicinska analytiker (det är ju den internationella yrkesdagen på måndag!). Jag har i veckan varit till tre av de fem pilotavdelningarna där vi testat en etisk reflektionsmodell, och testet bestod i att leda och reflektera enligt modellen.

I Malmö tvingades man ställa in testet tyvärr, men där kör vi desto hårdare vid uppföljningen i september. Detta och mycket mer biomedicinsk analytikerrelaterat diskuterade Skånes vice ordförande Susi Nilsson (biomedicinsk analytiker) och jag under ett riktigt bra möte.

I Växjö hade man samlat ihop en grupp från patologen och klinisk fysiologi som träffades ett par timmar direkt efter jobbet i onsdags. Det blev en macka för att hålla hungern i styr så dags på dagen. Diskussionerna i denna grupp blev väldigt varierade och intressanta delvis på grund av konstallationen patientbunden/provbunden diagnostik, men antagligen också för att det var fler män än kvinnor. Dessutom arbetar en av deltagarna, Jan Kindnäs, som obduktionstekniker numera (biomedicnsk analytiker i grunden) och i hans arbete är etiken en mycket närvarande del dagligen. Anne Martinsson, chef på klinisk fysiologi, tillförde inte bara chefsperspektivet, men kunde också berätta att hon hört att man inom klinsk fysiologi i Skåne har regelbundna reflektionstillfällen vilket vi alla blev nyfikna på.

På Ryhov i Jönköping hade Linda och Veronica sett till att deltagarna kom från de flesta disciplinerna vilket blev väldigt lyckat. Trots, eller kanske tack vare, att deltagarna inte kände varandra så väl, så blev diskussionerna väldigt intensiva stundtals. Det blev diskussioner om ett dilemma var ett dilemma eller inte (”det kommer en omärkt biopsi som tagits under narkos, vad gör du”?) vilket visar på att just så kan det vara, dilemman är inte de samma för alla människor. Men gruppen kom också att diskutera ett egenupplevt dilemma också, inte bara de som fanns på ”dra-ett-kort”-korten och det var imponerande.

I båda dessa grupper tyckte jag mig märka ett sug efter denna typ av diskussioner och tid att just reflektera kring yrkesutövandet som inte är direkt kopplat till den tekniska delen. Detta är en del av spänningen i aktiviteten, men kan också göra själva ledandet till en utmaning. Hur håller man gruppen på spåret, speciellt när man lätt dras in i samtalet?

I Jönköping gjorde vi testet i samband med lunch, i Växjö nästan direkt efter arbetsdagens slut. Om man inte har så lång tid till förfogande, så skulle man kunna ta tid till etisk reflektion i samband med en förlängd fikapaus. Att försöka skapa en regelbundenhet är viktigt, dels behöver man lära sig strukturen för reflektion för att inte hoppa till förhastade slutsatser, dels behöver man få in det i organisationsstrukturen. Här är chefen en nyckelperson!

Vi värmde upp med hjälp av ställningstagande enligt stoppljusmodell i Jönköping också.

På måndag och tisdag är det Umeå och Sundsvall som jag ska besöka och prata etik för biomedicinska analytiker.

 


Kommentarer

 1. Hejsan!
  Du skriver: I bloggen under överskriften Biomedicinska analytiker och etisk reflektion
  Postat den 12 april, 2013 av Anne Berndt .
  Diskussionerna i denna grupp blev väldigt varierade och intressanta delvis på grund av konstallationen patientbunden/provbunden diagnostik, men antagligen också för att det var fler män än kvinnor.
  Jag undrar vad Du menar med att ”antagligen också för att det var fler män än kvinnor”

  Nyfiken i en strut!

  Karin Ohlander
  Kem lab
  Falu lasarett

  1. Hej Karin,

   Tack för din kommentar. Bra fråga! Vad menar jag?

   Vet du, jag tror att jag antagligen hoppade till förhastade slutsatser. Min upplevelse just då var att diskussionerna var oerhört varierade, men det har de reflektionstillfällen som hållits sedan dess också varit. Vi som höll i testet i Växjö konstaterade att konstellationen i gruppen inte var direkt representativt för professionen och detta påverkade nog mig i min upplevelse. Dels det och så att det var första testet vi körde. Med andra ord; jag har ingen uppfattning om att det skulle vara någon skillnad i hur kvinnor och män reflekterar kring etiska dilemman (sen KAN det ju finnas skillnader, men inget som jag har några evidens för).

   Anne

Det går inte längre att kommentera på det här inlägget.