Etisk reflektionsmodell - handledarworkshop

Igår genomförde vi en heldag i etikens tecken på kansliet. De fem avdelningar som ingår i pilottestet av etiskt arbetsmaterial för biomedicinska analytiker deltog tillsamans med två deltagare från IBL, Lena Morgan och Tanja Wijkmark och två föreläsare, Marie Nora Roald och Cecilie Okkenhaug från Bioingeniørfaglig institutt (BFI), Norge. De fem avdelningarna som ingår är Skåne, Kronoberg, Jönköping, Västernorrland och Västerbotten och de representerades igår av Susi Nilsson och Birgitta Björk, Skåne, Ann Söderlind, Kronoberg, Veronica Hanson och Linda Svensson, Jönköping, Irja Aliranta, Västernorrland och Ewa Martin, Västerbotten. Anna Åberg, Kronoberg och Turid Hansson, Västernorrland kunde inte delta igår, men ingår också i respektive pilotavdelning.

Dagen innehöll presentation av projektet som är en del i utvecklingsområdet ”identitetsarbete kopplat till professionen” i Framtidens Vårdförbund. Arbetsgruppen som arbetar med att ta fram ett arbetsmaterial presenterades och hur långt det arbetet har kommit. Men stor del av dagens fokus låg på eftermiddagens föreläsning och övningar.

Cecilie Okkenhaug gav oss en bakgrund till etiska teorier och vad vi har att överväga vid etiska ställningstaganden. Ofta sker det med automatik, men genom att sätta ord på dessa överväganden, så blir de tydligare. Med hjälp av röda, gula och gröna papperslappar genomförde vi en enklare reflektionsövning som fungerade som en uppvärmning inför reflektion enligt den modell BFI arbetar med. Marie Nora Roald guidade oss igenom reflektionsmodellen i storgrupp och i det skedet upplevdes nog inte utmaningen fullt lika stor som när vi senare delade in oss i två mindre grupper. I dessa smågrupper blev diskussionerna litet mer personliga, samtidigt som vi började inse att vi ska själva leda reflektionsövningar som dessa i april.

Vid dagens slut var vi ganska slut själva också, men jag tror inte att det bara var jag som kände mig oerhört inspirerad. Det kommer att bli spännande att testa detta material tillsammans med avdelningarna och biomedicinska analytiker-kollegor i april. Många laboratorier har ingen struktur för etisk reflektion, inte heller har det funnits verktyg för det. Inbjudningar att delta vid april månads pilottester kommer att skickas ut från de deltagande avdelningarna om några veckor. Antalet platser är begränsat, så om du är intresserad av att vara med, tveka inte att anmäla dig direkt.

Jag gjorde en utvärdering av dagen och en av frågorna var om vilken effekt deltagarna tror att etisk reflektion har på professionsidentiteten. Samtliga svarade mycket stor. Och det tror jag också. Jag har arbetat med etik på olika sätt i flera års tid och idag känner jag mig mycket ”tydligare i konturerna” som biomedicinsk analytiker än när jag arbetade på labb. Tillfälligheter kanske, men det var flera av gårdagens deltagare som höll med mig om detta. Etikarbete tar tid men sakta leder också någonstans.