Intensiva dagar har EPBS Management Body-mötet onekligen inneburit men trots att det varit fyra dagars arbete så har det varit riktigt bra och produktivt. I torsdags hade vi möte på EU-parlamentet som resulterade i nya möten för EPBS med nyckelpersoner, i första hand avseende utbildningfrågor och Direktiv 36 om yrkeskvalifikationer. I fredags hade vi tid på EPBS:s bank för att bland annat ge mig insyn till organisationens konton. Resten av fredagen och hela dagen idag har varit som ett ”vanligt” styrelsemöte med planering av höstens EPBS-möte i Berlin, formering av arbetsgrupper, diskussioner om hur studenter kan delta i Student Forum,  översyn av policydokument, budget och sist men inte minst; EPBS har nu gått Social Media. Vi skapade en Facebook-sida och ett Twitterkonto. Gå gärna in och gilla den Facebooksidan ”EPBS- European Association for Professions in Biomedical Science”.

Jag kommer som jag nämnde tidigare att koordinera arbetsgruppen för CPD och en av uppgifterna blir att arbeta vidare med finslipandet av CPD-portfolion från EU-projektet EucoLABS så att den kan bli nerladdningsbar, men det lär bli en hel del annat som kommer att behöva göras.

Ett bra möte, som sagt.