Vidare diskussioner om specialistutbildning

 

Förra veckan kallade Alexa von Wrangel, biomedicinsk analytiker och samordnare för Vårdförbundets medlemmar inom område 4 på Sahlgrenska Universitetssjukhus till möte om kompetensbehov på patologen på SU. Till mötet hade hon bjudit in Göran Landberg, områdeschef på område 4, Lars Lundgren, verksamhetschef på klinisk patologi och cytologi (KPC), Camilla Hesse, Universitetslektor/programansvarig för Biomedicinska analytikerprogrammet, Erika Lindberg, vik.studierektor och universitetslektor för Biomedicinska analytikerprogrammet, Anette Liljeroth, Biomedicinsk analytiker, GU och mig som förbundsombudsman.

 Mötets syfte var en första diskussion avseende vilka behov av kompetensutveckling som finns för biomedicinska analytiker och cytodiagnostiker på patologen på SU. Vi gav några kortare presentationer kring nuläge avseende biomedicinska analytikerprogrammet idag, framtidsprognoser och identifierade behov enligt patologirapporten och diskuterade därefter om ”verksamheten” ser behov av att fortsätta samtalet och i så fall hur.

Jag kan väl säga som att utfallet blev mycket positivt. Hur detta utvecklas vidare återstår att se, men gruppen kommer att träffas igen om några månader. Tills dess ska verksamheten sett över sina behov, utbildningen tänkt vilka kurser som skulle kunna plockas in i befintligt magister/masterprogram och så ska vi också kolla upp vilka typer av tjänstestrukturer som faktiskt redan finns, både i Sverige och i andra länder.