För länge sedan när jag jobbade inom hotell/konferensanläggning så var början på året lågsäsong, inte förrän framåt vårkanten blev det fart på konfererandet igen. Så är det verkligen inte på Vårdförbundet, julhelgerna var då inget annat än en tillfälling andningspaus.

Det som är på gång för mig just nu är att få klart med vilka avdelningar som kommer att delta i pilottestet av det etiska arbetsmaterialet. Jag har några avdelningar klara och väntar besked från några andra. Att ingå i projektet innebär att 1-2 personer från avdelningen deltar i en workshop om handledning av en etisk reflektionsmodell och sedan tillsammans med mig planerar för ett test i samband med yrkesdagen i april. ”Testet” kommer att vara ett trevligt tillfälle där vi gör en eller ett par rundor med hjälp av modellen men också får tillfälle att diskutera aktuella frågor.

Specialistutbildning är också aktuellt, som alltid. Örebro Universitet kör igång sin specialutbildning/Masterutbildning inom klinisk biomedicinsk laboratorievetenskap till hösten, men frågan om specialistutbildning har identifierats på annat håll också. Nu på torsdag deltar jag på utbildningsdagar inom neurofysiologi på Sahlgrenska i Göteborg. Karriärvägar och framtida utveckling för biomedicinska analytikerna är dagarnas första punkt och det ska bli intressant att höra hur diskussionen kommer att gå. Jag rapporterar!