Biomedicinska analytiker och etik
Under hösten har IBL:s och Vårdförbundets gemensamma arbetsgrupp för etiskt diskussionmaterial för biomedicinska analytiker arbetat vidare. Vi har diskuterat kring materialets innehåll, samlat in ett stort antal exempel på etiska dilemman från många olika arbetsplatser och situationer och vi har börjat skriva på den teoretiska texten så smått. Målet är att ha åtminstone en del av detta material klart i vår då det ska testas. Vi jobbar enligt PDSA-cykeln (Plan-Do-Study-Act), vi planerar, utför, utvärderar och förbättrar, med andra ord.

Vårdförbundet är en organisation i förändring, bland annat för att bättre kunna leva upp till era, våra medlemmars, förväntningar och behov, nu och i framtiden. Inom detta arbete, Framtidens Vårdförbund, kommer ett spår att ha specialfokus på biomedicinska analytiker, professinsidentitet och etisk reflektion. Vi kommer att köra pilottester på det etiska arbetsmaterialet  i samband med 15 april, den internationella yrkesdagen. Temat för yrkesdagen 2013-2014 är etik vilket gör oss extra angelägna om att testa materialet. Detta kommer att göras på 4-5 avdelningar som anmäler sitt intresse. Det finns mer att läsa om professionell identitet, etik och själva projektet på denna länk. Även om din avdelning inte skulle ingå i denna pilottest, så kan du alltid höra av dig om du är intresserad och vill veta mer.

NML-kongress i Trondheim
Den nordiska kongressen för biomedicinska analytiker, NML-kongressen, går av stapeln i Trondheim 12-15 juni. Dessa kongresser brukar hålla väldigt god nivå vetenskapligt och om du aldrig varit på en, så skulle jag verkligen rekommendera dig att fundera på att delta. IBL kommer att utannonsera stipendier. Du som är medlem i Vårdförbundet kan söka resebidrag om du deltar ”aktivt”, det vill säga genom att presentera en poster eller ge en muntlig presentation. Mer om NML-kongressen och resebidraget finns här.

Etikartikel
På Världskongressen i Berlin pratade jag om vikten av ledarskapets etiska kompetens för att få till en struktur för den etiska diskussionen på laboratorier. Mitt syfte med min presentation och det arbete jag gjort var att ställa frågan snarare än ge några svar. Under hösten blev jag kontaktad av den tyska facktidskriften för biomedicinska analytiker, MTA Dialog, som ville ha min presentation som artikel. Självklart blev jag glad och svarade ja till att skriva artikeln, även om jag tydliggjorde att den inte skulle bli på tyska. Om du är intresserad så kan du både läsa och höra min artikel här.