2009 var jag med och arrangerade NML-kongressen i Visby i min dåvarande tjänst på IBL. Vi lyckades med hjälp av SIDA-pengar bjuda in ett 30-tal biomedicinska analytiker från Baltikum. En av dessa biomedicinska analytiker var Piret Mängel från Estland som jag sedan dess har hållit kontakten med. Piret är chef för biomedicinska analytiker på Tartu Universitetssjukhus. 

Förra vecka var Piret tillsammans med fem estniska kollegor hit till Stockholm. Delvis ska det byggas en ny avdelning för patologi och dels står de i begrepp av utveckla ett mer standardiserat arbetssätt nationellt. Jag var i kontakt med Piret om detta besök under lång tid och etablerade kontakt med Patologen/Cytologen på Karolinska/Solna och Patologen/Cytologen för Unilabs i Eskilstuna.

Fr. v: Merje Jakobson, Katrin Tiivoja, Kaia Karja, Liina Saar, Piret Mängel, Tiina Kirss

Studiebesöket på Karolinska blev det mer omfattande bestående av två dagar. Första dagen gemensam visning av histologen, speciallab och cytologen och dag 2 blev det mer fördjupning i metoder och dokumentation.

 

Jag var med under den första dagen och även om jag inte har arbetat på detta lab, så blev det än mer intressant att se verksamheten ur några andras perspektiv. Somligt är självklart detsamma medan annat, som man inte ens funderat på, väcker stort intresse. En av anledningarna till detta besök var just bygget av ett nytt laboratorium.

-Jag kan inte läsa mig till hur det ska göras, sa Piret. Jag måste åka till andra lab i andra länder och upptäcka och studera.

Något som studerades och fotograferades mycket var samlingen av olikfärgade indianpärlor. Dessa används för att markera vem som har bäddat paraffinklossarna, alla har sin egen färg. Allt för att säkra spårbarheten!