Agneta Colliander, biomedicinsk analytiker och verksamhetschef  på laboratoriemedicinska länskliniken i Örebro, berättade i dag på Dagens Medicins Diagnostikdag att man startar en Masterutbildning i biomedicinsk laboratorievetenskap till hösten 2013 på Örebro Universitet. Patologi kommer vara en av de valbara inriktningarna på programmet.  Verksamheten har insett nödvändigheten i att säkerställa kompetensen inför kommande pensionsavgångar och  tog därför beslutet att driva på ett program på universitetet i stället för att vänta på centrala beslut. Som jag förstod det är det sökbart i vår och med kursstart till hösten. Kursplan ser inte ut att finnas utlagt ännu på universitetets webbsida.

I övrigt var det en intressant dag med bra presentationer och paneldiskussioner, helt dominerad av läkare. Men, idag fanns biomedicinska analytiker nämnd som medarbetare som kan utföra arbetsuppgifter som traditionellt utförts av patologer, som utskärning. Problem med dokumentation av outskuren vävnad kan man lösa med fotografering, inget stort problem kan vi konstatera.

Tack Tanja Wijkmark, IBL, för din påpekan om att det är dags att ta patologiutredningens task-shifting på allvar.