Vårdförbundet, Kommunal och Vision skickar ut en enkät via mail om hanteringen av riskmoment gällande stick- och skärskador till totalt 10 000 medlemmar. Vårdfokus skriver om det här.

200 biomedicinska analytiker inom klinisk kemi kommer att få enkäten och jag hoppas att ni tar er tid att svara på den. Det handlar om vår arbetsmiljö och hur vi ska kunna uppnå en nollvision gällande denna typ av arbetsrelaterade skador.