Första dagen på EPBS-möten brukar innehålla en hel del ämnen för allmän diskussion liksom Management Body’s (styrelsens) redovisning från det gångna årets aktiviteter. Det som har diskuterats idag har varit det fortsatta arbetet mot en europeisk Master (Göteborgs Universitet är med i projektet), europeiskt utbildningsnätverk, om och hur EPBS kan bli sponsrat och en vision för professionen.

Till stor del har visionsdiskussionen baserats på det danska arbetet med biomedicinska analytiker som diagnostiska partners. Tanken är att vi ska ingå i de ”team” som finns runt patienten men också kommunicera direkt mot patienten. Vi diskuterade också biomedicinska analytikers kompetens av kvalitetsarbete och jag klämde till med både entreprenörsskap och eget företagande. Den grupp jag ingick i formulerade en rätt ”catchy” vision:

Biomedical Scientist/Diagnostic Partner – the Guardian of Patient Safety.

-Hur låter det för svenska öron?