Förra veckan skrev jag ett inlägg om EU-projektet EucoLABS. Jag har fått några frågor på mailen om detta som jag försöker svara på här.

CPD står för Continuing Professional Development, alltså kontinuerlig professionell kompetensutveckling. Det handlar om vårt livslånga lärande; från att vara nyexaminerad biomedicinsk analytiker redo för den första anställningen till den expert man sedan är efter kanske mer än 30-40 yrkesverksamma år. För vi fördjupar vår kunskap och kompetens hela tiden och ibland utan att riktigt inse detta eftersom det är en del i vårt och arbetets utveckling.

I vissa andra länder har man s.k. CPD-program som går ut på att man ska inhämta ett visst antal poäng under en bestämd tidsperiod. Ibland är detta obligatoriskt för att man ska behålla sin registrering/legitimation, ibland rekommenderas det och efterfrågas av arbetsgivaren, men i vissa länder så finns inget system för CPD. I Sverige hade IBL ett Diplomsystem under många års tid som var ett CPD-program, men det tog aldrig fart.

På de flesta arbetsplatser använder man sig av någon form av dokumentationssystem för utbildningar/kurser man deltar i, dessa är oftast framtagna av arbetsgivaren och är något som kan granskas av Swedac vid revisionerna. Men dessa utbildningskort täcker inte helt.

De riktlinjer för CPD som EucoLABS-projektet har tagit fram täcker inte bara kurser/konferenser/akademiska utbildningar utan du kan logga poäng för arbetslivserfarenhet, olika typer av handledning/undervisning, publicering, engagemang i professionella organisationer/grupper, egenstudier. Kanske låter detta avancerat men det handlar om allt från att du faktiskt arbetar som biomedicinsk analytiker, utvecklar metoder, installerar nya instrument, handleder studenter eller nya kollegor, skriver en artikel för Laboratoriet, är förtroendevald på din arbetsplats förutom kurser/utbildningar du deltar vid. Men även kurser/utbildningar på högskolor/universitet ingår i detta. Och genom att ha ett smidigt dokumentationssystem som är detsamma inom Sverige och ännu hellre inom Europa, så kan du synliggöra, för dig själv och för din lönesättande chef den kompetens du har. Och hur du fördjupar den. För det är ju ditt bidrag till verksamheten, din kompetens, som lönesätts.

Men ännu är vi inte där. Vi har ännu inget CPD-program i Sverige, inte heller finns EucoLABS-portfolio till användning. Vem som ska förvalta ett ev. CPD-program vet vi inte ännu, men vi jobbar på det.

Frågor? Hör av dig.