Vårdgaranti utan diagnostikgaranti?

– Kan man lämna vårdgaranti utan diagnostikgaranti? Den frågan kommer Professor Peter Aspelin att föreläsa om på Diagnostikforums dag 3. Ofta tenderar diagnostiken; radiologi och laboratoriemedicin/klinfys bli en flaskhals. När han besökte vår monter pratade vi om det men också andra saker, mycket trevligt.

May-Britt Gregersen, biomedicinsk analytiker från laboratoriet i Eksjö och förtroendevald i styrelsen i Jönköping är med oss idag.

20120927-102502.jpg