I två års tid har jag ingått i ett EU-projekt som har kallats EUCOLabs. Det här har varit en förkortning på A Road to a European credit system for Continuing Professional Development of Biomedical Laboratory Scientists in Europe. Med andra ord, det har varit smidigt med en förkortning. Projektet har varit en del i EU:s Leonardo da Vinci-program som fokuserar på det livslånga lärandet. Svenska partners har IBL och Laboratoriemedicin i Västerbotten varit. Jag fick fortsätta att representera IBL när jag bytte arbetsgivare till Vårdförbundet förra året.

I projektet har vi gjort två enkäter; en om biomedicinska analytiker-utbildningarna i Europa och en om CPD i Europa. CPD står för Continuing Professional Development, det vill säga professionell kompetensutveckling. Syftet med enkäterna var att jämföra och få fram aktuell information om utbildningarna och hur det ser ut avseende kompetensutveckling. I Sverige har vi ingen obligatorisk kompetensutveckling vilket man har i en del länder i Europa. Och inte bara att den är obligatorisk, den är också kopplad till din registrering/legitimation och rätten att utöva ditt yrke. Jag planerar att återkomma till hur det ser ut på Irland inom kort.

EUCOLabs-projektet är avslutat och slutrapporten är inskickad. Projektets resultat är ”guidelines” för CPD på Europanivå, en portfolio för dokumentation av CPD och en terminologi för projektet. Dessa dokument kommer att finnas att ladda ner via databanken EST (European Shared Treasure) inom ett par veckor. Även den europeiska organisationen, EPBS, kommer att lägga dem på sin webbsida vad det lider.

I senaste numret av Vårdfokus finns en artikel om projektet. Jag har fått en del frågor på mailen och kommer att ta upp några av dem på bloggen. Projektet lät också göra en film om projektet som du kan hitta på Youtube .

Projektet har inneburit en hel del arbete, men jag är glad att jag har fått medverka. Jag har fått nya erfarenheter och stärkt relationen med många kollegor, både inom och utom Sverige. Dessutom är kompetensutveckling inom din anställning en av de prioriterade frågorna som Vårdförbundet driver. Att det då finns ett system som underlättar dokumentationen är ett klart plus.

Frågor? Maila mig på anne.berndt@vardforbundet.se