Det finns inte ens en vedertagen definition på "kvinnohälsa"

Det är svårt att orientera sig i vårddjungeln som patient. Särskilt eftersom det brister i kunskaps- och utvecklingsnivå hos hälso- och sjukvårdspersonal. Det finns inte ens en vedertagen definition på ”kvinnohälsa”….

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har i den delredovisning som nu överlämnas till regeringen beskrivit hur de planerar att ta sig an uppdraget att följa upp satsningen på förlossningsvård och kvinnors hälsa, och att analysera utvecklingen på området flickors och kvinnors hälsa.

Har satsningen bidragit till att förlossningsvården har utvecklats och anpassats till vårdbehovet? Finns det områden där den medicinska kvaliteten och riktlinjer behöver utvecklas? Slutredovisningen ska presenteras i maj 2026.

Visst kan det tyckas komplext att få bukt med en ingrodd och förlegad syn på vilken vård vi ska erbjuda inom området kvinnohälsa (vad nu det är?)
Men är det verkligen det?

En första insats måste ändå vara att tillgodose att den vårdsökande möter en profession som är utbildad och specialist på det område hen behöver vård för.

  1. Erbjud barnmorskor attraktiva villkor så det går att rekrytera och behålla barnmorskor i verksamheterna.
    I nuläget har var fjärde barnmorska lämnat yrket. Det är inget annat en en skandal att sådant kan ske, något som skulle behöva en egen kriskommission.
  2. Upphör med kompetensväxling!
    Det är både ett hån mot professionen, patienten och patientsäkerheten att någon som inte har rätt utbildning ska vårda, erbjuda rådgivning och stötta när rätt kompetens för det faktiskt saknas.
  3. Inför en reglerad specialistutbildning för barnmorskor.

Detta ger möjlighet till spetskompetens och verklig högspecialiserad vård med god patientsäkerhet. Det ger också barnmorskor en utvecklingspotential, karriärvägar och nytändning i yrkeslivet

Ingen vedertagen definition på kvinnohälsa? Det kan vi ändra på! Och säkerställa en jämlik, jämställd och tillgänglig vård! Nu!


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

När du skriver en kommentar så godkänner du att dina personuppgifter hanteras enligt vår personuppgiftspolicy.

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!