Vår vision för framtidens kvinnohälsa och för barnmorskeprofessionen innebär att vi ska ha en personcentrerad vård med människan och dennes enskilda behov och önskemål i centrum. Den är just ”personcentrerad”, inte ”patientcentrerad”. Vi ser människan vi möter som en person, inte bara en patient.

I den personcentrerade vården skräddarsys vården efter både medicinska och psykosociala aspekter. Här möter du barnmorskan som är specialistutbildad för att möta just dig och dina behov, oavsett om det handlar om en förlossning, en abort eller rådgivning och behandling under klimakteriet.

Något som också genomsyrar den vården som vi barnmorskor arbetar för att uppnå, är en jämlik vård. En vård som inte baseras på storleken på din plånbok eller vilken region du tillhör. En jämlik vård innebär att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter. Inte att alla ska ha lika.

Men så ser det inte ut idag. Nu finns många hinder för att kunna erbjuda den vård som faktiskt skulle och borde vara möjlig, och som vore den bästa, både för den vårdsökande och den anställda. Vården idag är ojämlik och stelbent, den enskilda individen har drunknat i ett stormigt vårdkaos. Och den du möter i vården kanske helt saknar utbildning inom sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa. Fast du är inlagd på BB eller kommer för att ta ett gynekologiskt cellprov.

Vi vill förändra, för oss ser framtidens vård annorlunda ut. Och vi vet att det GÅR att förändra, hela tiden med små steg framåt. Men vi tar sats för att göra stora hopp in i en ljusare och mer mänsklig vård, där du och just dina behov är i centrum. Ibland kan det kännas som att vi halkar bakåt, särskilt när det larmas om brister i vården, orimliga besparingar och galna omorganisationer. Men vi ser att allt fler unga engagerar sig och vi har blivit fler som väljer att kämpa tillsammans! För en bättre arbetsmiljö. För en bättre vård. 

Häng med på vår resa mot en ljusare framtid! När vi är många enade kommer vi fram betydligt snabbare!

#enbarnmorskaunderlivet

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!