”En födande – En barnmorska” eller ska vi kanske vända tillbaka begreppet till ”En barnmorska – En födande”?

Barnmorskor har en allt annat än bra arbetsmiljö. Det har Vårdförbundet slagit fast många gånger, men även andra tunga aktörer såsom Vårdanalys i sin rapport ”I tid och otid”, Nationella vårdkompetensrådet i sin rapport ”Kompetensförsörjning av barnmorskor i förlossningsvården” och forskare, bland annat barnmorskan Malin Hansson som forskar i barnmorskors arbetsmiljö. De har alla kommit fram till spännande resultat. Alla rapporter och forskning kommer kanske inte med helt oväntade resultat, men det är viktigt att de kommer på pränt.

Det talas mycket om 24/7 verksamheter och förlossning. Vårdförbundet lyfter alltid hela barnmorskans breda arbetsfält och kompetensområde. Barnmorskans arbete är oerhört viktigt i hela vår
dkedjan även den vårdkedja när individen inte är gravid, föder barn eller nyligen genomgått en graviditet och förlossning.

Om vi ändå ska tala lite om arbetet på förlossningsavdelningarna så finns det en åtgärd som står högst upp på barnmorskornas önskelista och det är ”En födande – En barnmorska”. Bland annat kunde Nationella vårdkompetensrådet se det i sin undersökning.

Vårdförbundet har länge arbetat hårt för ”En födande – En barnmorska” och modellen finns som en av flera lösningar i vår vision ”Vårdförbundets idé – Barnmorska”. Genom att arbeta enligt denna modell får barnmorskor en rimlig arbetsbelastning och möjlighet att få ge det stöd och stöttning individen önskar. Dessutom ger modellen rätt förutsättningar till en vaginal förlossning – utan medicinska interventioner och en positiv förlossningsupplevelse för individen och den andra föräldern.

”En födande – En barnmorska” handlar också i högsta grad om patientsäkerhet.

IVO har bland annat i sina analyser kring anmälningar i förlossningssituationer kunnat konstatera att hög arbetsbelastning och kommunikation varit anledningar i många fall.

Bra så långt, men är det inte också dags att vända tillbaka begreppet till ”En barnmorska – En födande”, som vi sa från allra första början, för det är det vi menar. Tänk efter; ”En födande – En barnmorska” säger att den födande ska ha tillgång till en barnmorska, inte att barnmorskan ansvarar för EN födande vilket vi egentligen är ute efter och menar. ”En födande – En barnmorska” kan alltså innebära att den födande har tillgång till EN barnmorska, men barnmorskan har kan ändå ha flera födande. ”En barnmorska – En födande” däremot säger att barnmorskan har hand om just EN födande och per automatik blir det ju så att även den födande har en och samma barnmorska, i alla fall det arbetspasset. För omvänt begrepp, ”En födande –En barnmorska” kan också säga att det ska vara en och samma barnmorska under hela förlossningen och det tror jag inte barnmorskor vill lägga in i begreppet (i alla fall inte om förlossningen spänner över dygn).

Jag hoppas att det  räcker med rapporter som talar om att ”En barnmorska – En födande” är en av alla lösningar till en attraktiv arbetsmiljö för barnmorskor, en åtgärd som även leder till en ökad patientsäkerhet och troligtvis även färre medicinska interventioner och fler positiva förlossningsupplevler. Nu är det dags för verkstad. Vårdförbundet är sedan länge redo att bidra med sin kunskap och kompetens i frågan, nu är det upp till arbetsgivaren att vilja.


Kommentarer

 1. Hej! Tack för en viktig text. Men.
  Jag ser inte eftervård nämnas någonstans i varken texten eller bilden av en #enbarnmorskaunderlivet. Kanske finns detta med postpartum tiden och amning inte ens på kartan på grund av förskjutningen till att sjuksjöterskor vårdar kvinnor efter förlossning? Jag vet inte.
  Eftervården glöms hela tiden bort i alla debatter. Det är en mycket skör tid och viktig för amning och föräldrablivande och hälsa för kvinnor och barn och par. Men mycket eftersatt. Det är alldeles för många familjer att ansvara för per barnmorska, amningsstöd prioriteras bort, kontinuitet, lugn och trygghet, adekvat smärtlindring, att kontrollera bristning, individuellt anpassad information etc. Kontakten mellan barnmorska och den nyblivna familjen blir minimal och fragmenterad. Graviditetsregistret visade att kvinnor var ner missnöjda med eftervården än med förlossningsvården. När ska vi lyssna på kvinnorna? När ska efttervården få en plats i ljuset bland de andra områden en barnmorska arbetar med?
  Lugn och trygghet på eftervården! Tid och möjlighet för barnmorskan att jobba med amning och föräldrablivandestöd i den första postpartum tiden.
  *Max 4 familjer per barnmorska på eftervården! !

  1. Hej Anna,
   Tack för ditt viktiga inspel. Eftervården är verkligen viktig och ett område som behöver mer resurser. Just denna text handlar om modellen ”En barnmorska – En födande” men i inledningen lyfts hur hela vårdkedjan är viktig.
   Håller med dig om vikten att vi barnmorskor finns i hela vårdkedjan och detta beskriver Vårdförbundet även i ”Vårdförbundets idé -Barnmorska” vår vision för framtiden.
   Vårdförbundet finns där barnmorskans yrke och profession finns på agendan. Förbundet finns även i de forum där vården i stort finns på agendan. Barnmorskans betydelse för individen genom hela livet är en fråga Vårdförbundet ständigt lyfter.

Det går inte längre att kommentera på det här inlägget.

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!