Stå upp för aborträtten på Internationella Aborträttsdagen!

Osäkra aborter är den absolut främsta orsaken till mödradödlighet i världen. Globalt slutar sex av tio oplanerade graviditeter i abort enligt WHO. Samtidigt så är cirka 45 procent av alla världens aborter är osäkra.  Länder med strikta abortlagar eller förbud styrs ofta av patriarkala och religiösa strukturer som förtycker och förminskar kvinnors rätt att själva bestämma över sina kroppar. En generell brist på mänskliga rättigheter präglar också ofta dessa länder. Aborträtten är starkt begränsad i nästan hela Mellanöstern, Nordafrika och Latinamerika.  I exempelvis Nicaragua, som har ett totalförbud mot alla former av abort sedan 2006, finns de högsta siffrorna i världen gällande sexuellt våld.

Det är inte bara i utvecklingsländer som abortförbud finns. I USA har aborträtten inskränkts alltmer, efter att det prejudicerande rättsfallet Roe vs Wade upphävdes sommaren 2022. Något som lett till att ca 60% av amerikanska kvinnor i åldrarna 13-44 år numera bor i delstater där det är strikt abortlagstiftning eller abortförbud. Och i Europa har både Polen och Malta abortförbud. I högernationalistiska Ungern tvingar man abortsökande att lyssna på hjärtljud.

Men även i länder med en laglig möjlighet att genomgå en säker abort, kan det vara praktisk omöjligt för en stor del av befolkningen. Orsaken kan vara tillgången till kliniker som genomför aborter, höga kostnader, stigmatisering och kontroll av flickor och kvinnors dagliga liv.

Men vi är väl trygga här hemma i Sverige? Eller? Det trodde nog kvinnorna i Polen också, innan mörka makter tog över och förbjöd dem från att bestämma över sina egna kroppar år 1993. Ett land dit svenska kvinnor reste för att kunna genomgå en abort innan vår svenska lagstiftning infördes år 1975.

Vi har en  andre vice talman som skrivit 54 (!) motioner mot vår abortlagstiftning. I ett av våra politiska partiers kvinnoförbund styr en fd styrelsemedlem i antiabortorganisationen Människovärde som också föreläst om samvetsfrihet, dvs vårdvägran. I samma parti har en deras fd  utrikespolitiska talesperson röstat emot abort 22 gånger i Europaparlamentet.”Sänkning av gränsen för fri abort” hette en motion som lämnades in 2017  av fem riksdagsledamöter från Sverigedemokraterna. Finansministern har varit medlem i Ja till livet, numera omdöpt till ”Människovärde”, alltså en antiabortorganisation.

Många av våra beslutfattare har ett ingrott abortmotstånd som de tagit med sig till sina nya, höga positioner.

Rättsliga rådet, som beslutar om sena aborter (vilket ju är märkligt eftersom den gravida ju redan har bestämt själv att hen vill avbryta graviditeten), har sedan 2019 avslagit allt fler aborter. Rättsliga rådet representeras bla av allmänheten i form av riksdagsledamöter från politiska partier. Varför ska en politiker fatta beslut över någon annas kropp, över en annan människas reproduktion? Det borde inte vara någon annan än den gravida som fattar beslut om sin graviditet och sitt framtida liv. Känns det inte rätt mossigt att vi i Sverige år 2023 har ett ”råd” som ska besluta över någon annans kropp? Som dessutom består delvis av politiker?

Min livmoder ska ingen annan bestämma över

Om vi kan känna oss säkra i Sverige? Nej, det kan vi tyvärr inte. Inte så länge dessa värderingar finns representerade i maktens korridorer. Och så länge de gör det så kommer jag att stå upp för aborträtten. Både för att markera att den svenska abortlagstiftningen inte ska nedmonteras. Men även för de miljontals som lever i länder med inskränkt aborträtt eller abortförbud. Av solidaritet för de som lever i ett land där någon annan bestämmer över deras kroppar och liv.

 

Var med och #StåUppFörAborträtten ! Idag och alla andra dagar!

#EnBarnmorskaUnderLivet

 


Kommentarer

Det går inte längre att kommentera på det här inlägget.

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!