Att arbeta som barnmorska innebär att vårda, stötta och informera människor om sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa och rättigheter genom hela livet. Som barnmorska möter man många olika människor, med olika förutsättningar och behov.

Vårt arbete grundar sig på vetenskapligt förankrad kunskap, en kunskap som är dubbelt legitimerad. Den ena legitimationen bevisar att vi har kunskap och kompetens inom omvårdnad och den andra en unik kompetens inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).

Vi utgår från vår yrkesetiska kod där varje människas enskilda värde respekteras. Vi bevarar i förtroende information från individen för att bevaka rätten till integritet. Vi finns där för människan, oavsett vem hen är, oavsett förutsättningar och oavsett bakgrund. Vårt uppdrag och vår drivkraft är att göra gott och att ge den bästa vården till den vi möter.

Tidöavtalet föreslår att vi ska tvingas anmäla människor som inte uppfyller vissa kriterier för att få vara i Sverige. Men behovet av vård och rätten till hälsa har inga statsgränser. Att anmäla människor som behöver vård går emot allt vi utbildat oss för och strider mot den värdegrund vi står på. Det strider inte bara mot vårt professionella ansvar, utan också mot mänskliga rättigheter. Det skulle kunna få förödande konsekvenser för människors hälsa om de avstår vård pga rädsla för att bli angiven och utsätter människor som ofta redan befinner sig i ett betydligt sämre hälsotillstånd än övriga, att stå helt utan vård.

Det är genom barnmorskors arbete som vi lyckats få en av världens lägsta mödra-och spädbarnsdödlighet. Som barnmorska erbjuder vi den gravida, den födande, den som utsatts för våld, övergrepp och tortyr vårt stöd, vård och behandling. Ingen ska behöva genomföra illegala, osäkra aborter på en bakgård. Inga barn ska tvingas födas fram utan vare sig graviditetsvård eller en barnmorska som stöd under förlossningen. Vi ska kunna erbjuda vår kunskap om sexuell och reproduktiv hälsa, oavsett om det handlar om att sätta in en spiral, ge stöd vid amning eller vård vid gynekologiska besvär och sjukdomstillstånd. Oavsett vem du är ska vi barnmorskor finnas där.

Vi är stolta över den kunskap vi har. Och vi är stolta över att erbjuda den till alla männsikor som behöver stöd. Oavsett vem du är. Du kan lita på en barnmorska.

Jag är barnmorska, inte gränspolis!

 

Barnmorskan under livet – hela livet

Barnmorskan finns genom hela livet, lotsar och stärker individen genom enkla och svåra beslut, genom glädje och sorg, genom hopp och förtvivlan.

Sexuell och reproduktiv hälsa är en mänsklig rättighet.

Barnmorskan står bakom varje individs val när livet känns som svårast och vid livets absoluta höjdpunkt.

 

#barnmorskaINTEgränspolis

#barnmorskorAngerINTE

 


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

När du skriver en kommentar så godkänner du att dina personuppgifter hanteras enligt vår personuppgiftspolicy.

Åtta måsten för hållbart yrkesliv

Att ha en bra arbetsmiljö, tillräckligt många kollegor med rätt kompetens och att kunna kombinera arbete och fritid är fullt rimliga krav i dagens arbetsliv. Vi har tagit fram 8 måsten som tillsammans bidrar till ett hållbart yrkesliv. Hur har du det på din arbetsplats?

Läs om våra 8 måsten!