Ibland kan det kännas tungt. Vi debatterar i media, har möten med politiker och arbetsgivare, anmäler brister i arbetsmiljön till Arbetsmiljöverket och skriver avvikelser och kontaktar IVO. Genom blod svett och tårar står vi på barrikaderna för att försöka skapa en bättre kvinnovård, en vård där personen och dennes behov sätts i centrum, tillgänglighet är självklar och etisk stress utraderad. Men det känns väldigt ofta som att springa med huvudet först mot en stålvägg. Frustration är bara mellannamnet.

Men plötsligt händer det.

Två av våra viktiga frågor får gehör! Det här betyder att vi faktiskt får valuta för det enträgna arbete som vi utför tillsammans. Att all den irritation och uppgivenhet som man så ofta känner i arbetet för en bättre vård, vänds mot en känsla av seger och glädje.

I Vårdförbundets vision för barnmorskor berättar vi om vad som är receptet för en god, trygg och tillgänglig kvinnovård. En vård där barnmorskor ges utrymme för utveckling och karriär, sunda villkor och god löneutveckling. En värdig vård! I visionen finns också titeln Chief Midwifery Officer med. Att införa en Chief Midwifery Officer är ett steg för att synliggöra och visa på vikten av sexuella och reproduktiva rättigheter och hälsa, både ur ett nationellt och ett internationellt perspektiv. En chans för Sverige att visa att frågor som berör SRHR är viktiga!

Ett annat mål som vi jobbat med länge är vikten av att se över och modernisera abortlagstiftningen. Vi har haft en välfungerande abortlag under lång tid, men nu halkar Sverige efter, något som innebär att vi måste förbättra abortvården och därmed också själva lagstiftningen. En personcentrerad abortvård där individens behov får styra ska också inkludera rätten att genomgå en hemabort. Och abortvården ska kunna ledas av en barnmorska med utökad förskrivningsrätt. Borde vara självklart idag, men lagstiftningens formuleringar med snart 50 år på nacken bromsar den möjligheten. Vi ser nu fram emot den utredning som ska genomföras och dessutom ledas av en barnmorska.

Nästa steg borde vara att anamma vår utbildningspolitik där specialistbarnmorskor är en naturlig utveckling för att kunna uppnå den högspecialiserade och tillgängliga vård som behövs.

Känner du som jag? Jag känner kraften och styrkan i vårt envisa arbete, något som ger ny energi till att fortsätta framåt så att vi kan uppnå just den vård som vi vet att vi skulle kunna ha!

Tillsammans kan vi flytta hela Mount Everest!

#enbarnmorskaunderlivet

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!