För ung för att bli förälder om du ska kunna utbilda dig, göra karriär och få en schysst ekonomi?

 Det är numera inte ovanligt att räknas som ”äldre” när graviditet och förlossning uppnås, kanske efter en lång kamp med många tårar och sömnlösa nätter. Men är det verkligen en form av kvinnlig frigörelse, en feministisk kontroll över sin sexuella och reproduktiva hälsa att alltfler tvingas till medicinsk hjälp för att kunna bli gravida pga att du uppnått en viss ålder?

Visst är det en fantastisk utveckling som skett kopplat till assisterad befruktning. Det har lett till att många som tidigare inte skulle fått möjligheten att bli föräldrar har kunnat bli det och till att personer som gått igenom olika sjukdomstillstånd och operativa ingrepp kunnat uppnå graviditet och föräldraskap

Men det är fortfarande en, för många, bitter verklighet att fertiliteten stadigt sinar med åren. Efter 35 i ett ganska raskt tempo för att vid 40 nära galoppera i nedförsbacke. Det är också ett faktum att den äldre riskerar fler komplikationer under graviditet och förlossning samt en ökad risk för spontan abort. Rent kroppsligt så är vi oftast på topp när det gäller möjligheten att uppnå graviditet och genomgå en okomplicerad graviditet och förlossning när vi är yngre innan fertiliteten dalar.

Men vi blir allt äldre när vi föder barn och förstagångsföräldern är oftare över 40 än i tonåren. Det är ju en positiv utveckling som kommit i takt med preventivmedel, lagliga aborter och tillgång till dessa. För de allra flesta så är en tonårsgraviditet inte något att eftersträva. Men när är man egentligen en ”ung förälder”? Är det innan vi fyller 30?

Debatten har ofta handlat om att kvinnor måste få möjlighet att utbilda sig, göra karriär och skaffa en ekonomisk buffert innan barn kommer på kartan. I och med fertilitetsbehandlingar så har fler möjlighet att göra det också. Skjuta fram barnafödandet för att få samma möjligheter som män. Men är det verkligen så enkelt?

Någonstans skaver det. För det är faktiskt inte helt riskfritt att gå igenom fertilitetsbehandlingar. Och det är sannerligen ingen garanti för att medicinska behandlingar ska leda fram till ett barn. En graviditet som uppnåtts med assisterad befruktning är också mer utsatt för medicinska komplikationer. För att inte tala om den psykologiska aspekten av att känna den där tunga biologiska klockan som klämtar högt och varnar om att ”det snart inte ges fler tillfällen för äggplock”.  Och syskon kanske inte är att tänka på överhuvudtaget.

Är det egentligen rimligt att kvinnor ska behöva utsätta sig för hormonella behandlingar, operativa ingrepp och biverkningar av alla de slag bara för att vårt samhälle fortfarande bygger på patriarkala strukturer som missgynnar kvinnor som får barn när deras fertilitet är på topp? Kan det också vara en falsk trygghet att tro att det utan problem går att skjuta upp ett föräldraskap genom att ha en orimlig tilltro till fertilitetsbehandlingar och nedfrysta ägg som bara ligger och väntar på att bli upptinade, befruktade och resultera i ett nyfött barn?

I ett rättvist, jämlikt och jämställt samhälle borde barnafödande inte missgynna kvinnor, oavsett ålder. Det ska inte leda till sämre ekonomi, färre möjligheter till ett bra jobb eller svårigheter att studera för att man blivit förälder.

Missförstå mig inte. Den medicinska utvecklingen är som sagt fantastisk och det handlar inte om att skuldbelägga äldre som blir föräldrar. Kvinnor kan göra informerade val själva. Det kanske snarare är den unga föräldern som ifrågasätts idag. Och kunskapsnivån om fertilitet och möjligheten att uppnå graviditet, förlossning och föräldraskap i högre ålder är nog inte så pass stor som den borde. Vi behöver verkligen få in mer information om sexuell och reproduktiv hälsa i grundskola och gymnasium. Och det ska INTE rikta sig till ”tjejer”. För oavsett kön eller könsidentitet så är det viktigt att få kunskap om hur kroppen funkar och vilka förutsättningar och begränsningar som finns.

För några år sedan kom rapporter om att stora företag såsom Facebook och Google erbjöd sina kvinnliga anställda att frysa ner sina ägg för att skjuta upp föräldraskapet; en ”löneförmån” kallades det. Jag kan inte låta bli att undra om det verkligen är den här vägen som är den rätta för att vi ska uppnå ett jämlikt samhälle. Borde vi inte kunna erbjuda kvinnor samma möjligheter som män även om de blir gravida och föder barn när de är 26?

 

Åsa Mörner

Leg sjuksköterska och leg barnmorska


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

När du skriver en kommentar så godkänner du att dina personuppgifter hanteras enligt vår personuppgiftspolicy.

Lönecoachning

Känner du ibland maktlöshet i mötet med nuvarande eller ny arbetsgivare?
Bli coachad, ta kontroll över din utveckling och sikta mot drömjobbet!

Boka in dig nu!