We are all the winners när barnmorskor värderas rätt

En konsekvens när arbetsgivare på löpande band säger nej till barnmorskors löneanspråk kan liknas med att bita sig själv i svansen. Resultatet blir ju nämligen att regionen, eller vilken arbetsgivare det nu handlar om,  tvingas anlita bemanningsföretag till en betydligt högre kostnad som dessutom leder till bristande kontinuitet och troligtvis ännu fler uppsägningar.

Varför jobba kvar när mina insatser inte värderas lika högt som de som kommer från bemanningsbolag? Och varför jobba kvar när jag tjänar mer på att arbeta för bemanning och kan styra över mina tider själv?

Regionernas dumdristighet i kubik.

Men många anställda är lojala arbetsgivaren, trots usla villkor. Kanske klamrar man sig fast ända tills mötet med den berömda väggen gör sig påmind och resterande år innan den icke lukrativa pensionsåldern är uppnådd blir ett plågsamt töcken av både psykisk och fysisk ohälsa. För att slutligen rendera en pensionsutbetalning som påverkas av att ditt yrke inte värderas högt. Om du dessutom är kvinna har  du troligtvis tagit störst ansvar för barnen när de varit sjuka och vid hämtning/lämningar på förskolan så har det varit du som mestadels släpat iväg bångstyriga ungar  som inte vill ta på sig vinteroveraller och vägrar äta frukost och det är du som packat nästan alla gympakläder och förberett matsäckar till friluftsdagar i skolan. Sedan var det ju den där sjukskrivningen som du drabbades av pga ohälsosamma treskift, otillräckliga raster utan att hinna äta lunchlådan, den konstanta stressen och den etiska pressen som mal i skallen efter varje arbetspass. Sammanfattningsvis; din pension är inte någon guldgruva.

Men ändå är vi lojala. För vi vill att vården ska vara god, att den vårdsökande ska få det bästa. Och vi tänker på våra kollegor. Men hur länge orkar vi det?

Och till dig som inte kopplar ihop hur högre lönenivåer skulle kunna lösa en usel arbetsmiljö:

Ett välbetalt arbete som ger god löneutveckling är ett kvitto på att du är en ovärderlig och kompetent medarbetare. Det gör att fler söker sig till den arbetsgivare som faktiskt värderar sina medarbetare.

Resultatet blir således fler barnmorskor i tjänst och därmed möjliggörs att skapa bra scheman med tillräcklig återhämtning mellan arbetspassen med följden färre sjukskrivningar, rätt att få ut hela sin semester under sommarperioden och att kunna ta ut semesterdagar under hela året. Det går också att ta ordentliga raster och få tid för reflektion om tillräckligt många barnmorskor är anställda på enheten.

Sluta med alla bortförklaringar  och ursäkter om att ”det inte finns pengar”. Klart det gör! De vinster vi kan göra på att satsa på villkoren är dessutom helt omöjliga att värdera i pengar.

Dessutom så är det den ENDA vägen för att kunna erbjuda den vård som vi barnmorskor vill kunna ge: Ett personcenterat arbetssätt med en barnmorska- en födande, en individuell vårdplan på barnmorskemottagningen där vi kan utgå från DINA behov samt en möjlighet att bistå, ge stöd och vård i eftervården som är anpassat efter dina och din familjs unika behov.

Slutsumma: ALLA VINNER! Arbetsgivaren får tillräckligt många anställda för att bedriva säker vård, dvs vårdskadorna minskar och både lidande för den drabbade och kostnaderna minskar. Gravida, födande och nyblivna föräldrar får sina behov tillgodosedda vilket leder till en bättre folkhälsa.

Och barnmorskor värderas äntligen rätt och får möjlighet att utöva hela sin kompetens.

We are all the winners när barnmorskor värderas rätt.
Borde vara en enkel ekvation.

 

Åsa Mörner, leg barnmorska Förbundsstyrelseledamot i Vårdförbundet Styrelseledamot avd Örebro

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!