"En barnmorskestudent behöver närvaro av en handledare, inte en stressad barnmorska som kryssar mellan tre födande"

 

Över hela Sverige sitter flera hundra barnmorskestudenter idag, som både längtar och fasar inför att höstterminen ska börja. I Uppsala ska vi ut i klinik för första gången, hela termin 2. Det är vad många länge sett fram emot, men också räds, då vi hört hur många studenter haft det innan oss.

Barnmorskorna behöver få tid för studenthandledning och i dagens stressade vård på våra arbetsplatser finns det inte studenttid. Det finns ett fokus på produktion, produktion, produktion, och kostnadseffektivitet då såklart. Så barnmorskor kommer i kläm, studenterna får en stressad situation som inte gynnar lärande, och kvinnorna blir lidande.

Hur många barnmorskor får arbetstid för att gå handledarkursen? Hur många får avsatt tid för reflektion och färre patienter? Längre tid för besöken så att den erfarna studenten kan få leda besöken?

Jag har under mina 13 år som sjuksköterska älskat att handleda. Det är fantastiskt att få se hur en blivande kollega växer till sig i sin roll och gläds över nyvunnen kunskap. Men med de villkor som råder idag, när vi varken ges förutsättningar eller premieras för det, så blir det inte roligt länge.

En barnmorskestudent behöver närvaro av en handledare, inte en stressad barnmorska som kryssar mellan tre födande och bara själv gör saker för att den inte hinner förklara och visa.

Nu ska jag packa ihop mitt fackliga arbete och bjuda mina hårt arbetande Vårdförbundskollegor på fika. Aktivera autosvar på mailen att jag är tjänstledig och försöka ställa in mig och familjen på en klinisk vardag istället för min fackliga vardag.

Men i hjärta och själ så fortsätter jag försöka påverka politiskt och att engagera andra i det viktiga fackliga arbetet!

Ida Persson
Barnmorskestudent

 

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!