Magisk och speciell med konstförståndiga händer

Barnmorska- smaka på ordet en stund. Någon som arbetar med barn? Som ”morskar” fram barn?

Många kopplar nog yrket till just barn. Och det kanske inte är så konstigt om de gör det. Barnmorskor arbetar med graviditeter, förlossningar och amning.

Jordemor eller jordegumma är ett gammalt begrepp på en sorts historisk barnmorska.

”En jordemor hade ingen formell medicinsk utbildning, endast erfarenhet av livet, och födande. Hon var ofta en äldre kvinna, gift eller änka, som själv fött barn. Hon var en ”klok gumma” med magiska krafter och ovanlig kunskap som ofta gick i arv från mor till dotter. Hon hade stor kännedom om örter och deras användning som läkemedel. Jordegumman var alltså en speciell kvinna med ”konstförståndiga kvinnohänder”, kunskap om det fördolda och om naturen” (Wikipedia)

Visst kan det fortfarande kännas rent av magiskt att se ett barn dra in luft i sina lungor för första gången och vara med när glädjetårarna sprutar hos de nyblivna föräldrarna när de får träffa sitt lilla knyte för första gången?

För övrigt så kanske den här beskrivningen mest låter som en gammal vacker saga. Vi utbildar oss på universitet i 4,5år men är inte fullärda efter de åren. När vi tar examen kastar vi oss in i ett yrke som kräver ett livslångt lärande utöver den akademiska kompetensen som vi har i botten. Vi handleds både under utbildningen och som nya i yrket av erfarna barnmorskor, kanske ett sorts ”arv” ändå, men inte via blodsband? Vi är fortfarande en starkt kvinnodominerad profession men det finns såklart barnmorskor som inte är kvinnor. Och precis som hos befolkningen i stort så har några av oss barn (oavsett om vi fött dem eller inte) och några har inte det.  Örterna har bytts till läkemedel, även om många örter fortfarande kan ha god effekt och ett användningsområde. Vi handhar komplexa medicinska behandlingar och arbetar inte baserat på ett arv från vår förälder utan på vetenskap och beprövad erfarenhet.

 Och som barnmorska så är man speciell! Vi får finnas med i så många olika skeden i livet och stötta, vårda och behandla- barnmorskor kan bidra med sin kompetens genom hela livet! Det är verkligen speciellt!

Men yrkestiteln barnmorska är alldeles för snäv i förhållande till vad yrket innebär. Barnmorskor arbetar med den sexuella och reproduktiva hälsan, genom hela livet. Barnmorskor bidrar starkt till den goda folkhälsa vi har i Sverige, både genom den vård som ges under graviditet, förlossning och eftervård. Men även genom bland annat det unika arbete som barnmorskor utför på ungdomsmottagningar, vid preventivmedelsrådgivningar och i abortvård och den gynekologiska vården. Barnmorskor står upp för rättigheter som handlar om att bestämma över sin egen kropp och lyfter och stöttar individens självbestämmande.

Att vara barnmorska är inte som den sagoliknande berättelsen av en jordemor. Men att vara barnmorska är sannerligen att vara klok, speciell och ha ”konstförståndiga händer”.  Vi borde egentligen hylla oss varje dag? Varje dag är ”barnmorskedagen”, för varje dag räddar vi ett liv; stöttar genom svåra beslut, lindrar, tröstar och peppar, fixar så sexlivet blir säkert och tar emot ett nytt liv.

Varje dag är vår dag.

Åsa Mörner, legitimerad barnmorska

Åtta måsten för hållbart yrkesliv

Att ha en bra arbetsmiljö, tillräckligt många kollegor med rätt kompetens och att kunna kombinera arbete och fritid är fullt rimliga krav i dagens arbetsliv. Vi har tagit fram 8 måsten som tillsammans bidrar till ett hållbart yrkesliv. Hur har du det på din arbetsplats?

Läs om våra 8 måsten!