Alla som föder barn är inte kvinnor

Vi barnmorskor ska arbeta individanpassat. Vem har jag framför mig och vilket behov av vård och stöd har den här personen? Är den i behov av tolk för att kunna erbjudas en jämlik vård? Är den i behov av ett planerat kejsarsnitt för att kunna hantera tanken på att barnet ska ut? Är den i behov av att du och annan personal väljer vilka ord ni använder när ni pratar om graviditet, förlossning och amning?


Alla som föder barn är inte kvinnor. Alla som föder barn har livmoder, absolut. Men alla är inte kvinnor. Till och med våra journalsystem som tar så enormt lång tid att få till ändringar i accepterar det. Du kan idag skriva journal på en gravid man, med manligt personnummer. Så, alla som föder barn är inte kvinnor.

Könsidentitet handlar inte om vilket kön man ”känner sig som” idag. En normbrytande könsidentitet handlar om flera år av att inte passa in. Inte kunna slappna av i sig själv eller med sin omgivning. Flera år av rädsla. Rädsla för att inte bli accepterad av sina föräldrar, att bli utslängd eller utsatt för våld av sina ”trygga” omsorgspersoner. Rädsla för att bli mobbad. Rädsla för att bli misshandlad. Mördad. Flera år av ångest. Ångest som är så svår att hantera att man tar till destruktiva strategier för att hantera den, såsom alkohol, droger, självskadebeteenden eller suicidförsök. Så, att säga att könsidentitet är ett fånigt modernt påhitt är en förolämpning till varje anhörig till en transperson som valt att avsluta sitt liv.

Transpersoner som upplever att de blir respekterade och får vara sig själva mår bra och känner glädje över sin transidentitet. Alla har inte mått dåligt i en massa år. Men tillräckligt många har det och gör det än idag för att vi som vårdpersonal inte ska dras med isamhällsdebatter kring transpersoners existens och spä på deras fördomar om oss. För tilliten till vården är låg. Man söker inte vård vid psykisk eller fysisk ohälsa, för att man är rädd för att bli utsatt för diskriminering. Det är inte okej 2022. Du kanske inte har gjort något aktivt för att transpersoner ska ha låg tillit till vårdpersonal. Men har du gjort något för att öka deras tillit?


Sedan 2013 utsätter vi inte personer som får könsbekräftande vård för tvångssteriliseringar. Idag får du byta personnummer utan att någon kan ta ifrån dig möjligheten att bli genetisk förälder. Det borde inte komma som någon överraskning att personer av alla kön har en stark barnlängtan, så även personer som lidit av könsdysfori och efter många år fått hjälp. Därför ska du som barnmorska kunna bemöta män och ickebinära som föder barn med samma respekt som du har för kvinnor som föder barn. Varken mer (för det kräver ingen) eller mindre, utan med samma respekt.

Therese Sandin, barnmorska RFSL

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!