2021 - året då vi trodde vi kunde återgå till det normala (vad nu det normala är)

Året 2021 har varit händelserikt på många sätt. Vaccinationsgraden för Covid -19 steg och därmed sjönk smittotal vilket medförde att restriktioner drogs tillbaka. Härligt, livet skulle återgå. Så kom vintern och en ny rackare till mutation ställde till det. Nya restriktioner och nya vaccinationsrundor. Kanske är detta det nya ”normala”?

På barnmorskesidan hände också mycket. Vårdförbundet finns, som alltid, där barnmorskans frågor finns på agendan. Det är tydligt att Vårdförbundet är det förbund som man vänder sig till när barnmorskors yrkes- och professionsfrågor är ämnet. Majoriteten av Sveriges organiserade barnmorskor har valt Vårdförbundet som sitt förbund, så känn dig trygg med ditt val att finnas i Vårdförbundet.

Vårdförbundet har lång facklig erfarenhet, kan vården och förhandlar för barnmorskor både centralt och lokalt

Vårdförbundet har alltid arbetat hårt för barnmorskors villkors- och yrkesfrågor. För att göra det mer konkret hur Vårdförbundet tänker kring framtidens vård, yrke och villkor för barnmorskor har Vårdförbundets nationella barnmorskenätverk tagit fram dokumentet ”Vårdförbundets idé, Barnmorska”. Ett arbete som pågått under hela året. Det är en konkretisering av Vårdförbundets vision och handlar om barnmorskor och deras förutsättningar. Arbetet med att ta fram dokumentet har varit mycket energigivande och flera barnmorskor och organisationer har bidragit med inspel och synpunkter. Tack alla som varit med och bidragit i arbetet!

Barnmorskors pressade arbetsvillkor blev särskilt uppmärksammade under hösten då flera barnmorskor larmade, manifestationer anordnades i städer runt om i Sverige och media prioriterade ämnet med många artiklar och löpsedlar som följd. Vårdförbundet för ett ständigt påverkansarbete och detta pågår och har pågått både före, under och efter löpsedlarna. Tillsammans är vi starka och vi kan påverka vården och villkoren, men påverkansarbete tar ofta lång tid. Ibland önskar jag att allt gick lite fortare och att beslutsfattare lyssnade och gjorde verklighet av alla de lösningar som Vårdförbundet har och delar med sig av. Jag får väl lägga till det på min önskelista till Tomten.

Snart är 2021 till ända och vi har ett nytt och oskrivet år framför oss. Jag hoppas att när vi summerar året 2022, så har en del blivit verklighet i ”Vårdförbundets idé, Barnmorska”.

Ha nu en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Carita Sturesson
Barnmorska och yrkeshandläggare för barnmorskor i Vårdförbundet
carita.sturesson@vardforbundet.se

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!